Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Καθένα από τα 120.000+ μέλη της κοινότητά μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Itau Unibanco Banco Holding SA (ITUB4)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
31,57 -0,17    -0,54%
28/05 - Κλειστό. Νόμισμα BRL ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Bραζιλία
ISIN:  BRITUBACNPR1 
 • Όγκος: 25.043.100
 • Αγορά/Πώληση: 31,57 / 31,58
 • Εύρος ημέρας: 31,50 - 32,14
ITAUUNIBANCOPN EB N1 31,57 -0,17 -0,54%

Ισολογισμός ITUB4

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Itau Unibanco Banco Holding SA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 635614 587461 625488 573662
Σύνολο Ενεργητικού 2608695 2543100 2509117 2434208
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 38760 40583 41405 37710
Λοιπά έντοκων στοιχείων ενεργητικού, Σύνολο 11166 10830 9319 8313
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 937128 944862 926425 917537
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 12350 12486 10804 11286
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 27513 25849 27386
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -15027 -15045 -16100
Καθαρή Υπεραξία - - - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 23054 23364 23502 23921
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 711459 702419 677954 652695
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 234481 218817 189213 201063
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 621478 571195 614398 566271
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 1339322 1739281 1709296 1630343
Σύνολο Υποχρεώσεων 2605475 2344050 2316443 2245267
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 965331 951352 932284 923281
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 18341 23647 24119
Σύνολο Καταθέσεων 965331 951352 932284 923281
Σύνολο λοιπών δυνητικών υποχρεώσεων 171776 162923 172837 103143
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 71003 179912 199312 172079
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 391975 363921 329915
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 302988 197701 190132 180949
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 505790 295208 308848 325040
Μακροπρόθεσμες Χρέος 505790 292887 306411 322560
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 2321 2437 2480
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - 560 477 494
Δικαιώματα Μειοψηφίας 7460 8873 9038 10088
Λοιπές υποχρεώσεις -1019462 -994059 -1015649 -919201
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 183441 199050 192674 188941
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 175981 90729 90729 90729
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - 284 284 284
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 104465 98543 96273
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -11 -33 -109
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 7460 3583 3151 1764
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 2788916 2543100 2509117 2434208
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 4958,29 4958,29 4958,29 4958,29
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια BRL (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ITUB4

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Itau Unibanco Banco Holding SA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email