Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
💎 Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία αγοράς που εμπιστεύονται χιλιάδες επενδυτές Έναρξη
Κλείσιμο

Itau Unibanco Banco Holding SA (ITUB)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Itau Unibanco

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
5,300 -0,066    -1,23%
02/10 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
5,300
-0,000
-0,000%
0:17:49 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 10.152.745
 • Αγορά/Πώληση: 5,210 / 5,430
 • Εύρος ημέρας: 5,250 - 5,355
Itau Unibanco 5,300 -0,066 -1,23%

Ισολογισμός ITUB

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Itau Unibanco Banco Holding SA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 573662 604464 572218 615605
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 394325 435726 414101 450585
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 37710 63327 47965 44383
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 263539 267239 269959 308666
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 8313 8232 8011 6627
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά - - - -
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα 7099 6939 6358 6680
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 163925 153567 143748 151713
Σύνολο Ενεργητικού 2434208 2388492 2323440 2283335
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 11286 11457 11630 11000
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 27386 27339 27053 26335
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -16100 -15882 -15423 -15335
Καθαρή Υπεραξία - - 23114 -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 23921 24006 23114 22197
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 652695 608935 576157 563345
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 8313 8232 8011 6627
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 201063 155860 162227 125778
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 566271 570302 553342 603899
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 1630343 1622793 1578884 1570553
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 923281 914834 871438 843974
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 24119 21220 16855 21768
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 172079 212112 204236 245963
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 329915 301219 302657 284816
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 180949 173408 183698 174032
Σύνολο Υποχρεώσεων 2245267 2206973 2146097 2109618
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 325040 303740 291370 269305
Μακροπρόθεσμες Χρέος 322560 301065 288514 265352
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 2480 2675 2856 3953
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 494 419 345 356
Δικαιώματα Μειοψηφίας 10088 9969 9390 8842
Λοιπές υποχρεώσεις -919201 -961163 -923175 -955536
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 188941 181519 177343 173717
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 90729 90729 90729 90729
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 284 284 284 284
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 96273 90688 86892 82543
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -109 -118 -71 -71
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1764 -64 -491 232
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 2434208 2388492 2323440 2283335
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 4958,29 4958,29 4958,29 4958,29
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια BRL (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ITUB

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Itau Unibanco Banco Holding SA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email