Έκτακτα Γεγονότα
0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Περισσότερες λεπτομέρειες
Κλείσιμο

Eni SpA (ENI)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθέστε στη λίστα παρακολούθησης
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
11,492 +0,046    +0,40%
18:36:01 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ιταλία
ISIN:  IT0003132476 
 • Όγκος: 8.790.059
 • Αγορά/Πώληση: 11,486 / 11,494
 • Εύρος ημέρας: 11,364 - 11,604
Eni SpA 11,492 +0,046 +0,40%
Τέλος Περιόδου: 2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 75167 57614 54904 42488
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19751 14555 13828 16120
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 13464 8254 7364 9713
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6287 6301 6464 6407
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 25766 23795 15840 14695
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 23994 15524 14652 9446
Συνολικά Αποθέματα 6952 6072 5648 4593
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 22698 13192 19588 7080
Σύνολο Ενεργητικού 159402 137765 134897 119989
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 62295 61120 59941 58608
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 206149 - 196561
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -145029 - -137953
Καθαρή Υπεραξία - 2862 - 1550
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 4863 1937 3724 1848
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 10443 7285 8475 7529
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 110 2918 155 2103
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 6524 4029 7698 5863
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 61278 43152 44732 31257
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 24011 16795 16014 10098
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 1435 - 2272
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 5001 2299 2276 3161
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 2778 2729 3409 3397
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 29488 19894 23033 12329
Σύνολο Υποχρεώσεων 112036 93328 94705 79493
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 27499 28103 25739 25402
Μακροπρόθεσμες Χρέος 23131 23714 21369 21090
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 4368 4389 4370 4312
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 5557 4835 7126 5947
Δικαιώματα Μειοψηφίας 100 82 88 84
Λοιπές υποχρεώσεις 17602 17156 17020 16803
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 47366 44437 40192 40496
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 4005 4005 4005 4005
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 36918 34915 31002 31896
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -958 -958 -693 -581
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 7401 6475 5878 5176
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 159402 137765 134897 119989
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 3539,76 3539,76 3572,55 3572,55
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ENI

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Eni SpA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email