Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
Cyber Monday προσφορά: Ως και 55% μείον το ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Eni SpA (ENI)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
15,106 +0,076    +0,51%
17:31:05 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ιταλία
ISIN:  IT0003132476 
 • Όγκος: 5.109.068
 • Αγορά/Πώληση: 15,106 / 15,108
 • Εύρος ημέρας: 14,996 - 15,174
Eni SpA 15,106 +0,076 +0,51%

Ισολογισμός ENI

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Eni SpA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 48067 48688 51467 61861
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17453 19700 17949 18406
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 9559 11417 10146 10155
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 16425 17003 19295 23468
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 14710 12245 13026 18201
Συνολικά Αποθέματα 6883 6074 6452 7709
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 7306 5911 7771 12278
Σύνολο Ενεργητικού 140994 140420 141866 152130
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 62615 61522 60961 60778
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 202103 - 202674
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -140581 - -141896
Καθαρή Υπεραξία - 3144 - 3138
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5431 5499 5492 5525
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14740 14344 13592 13350
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1715 4758 6269 5267
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 6708 5858 6025 6047
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 9091 4630 7060 6201
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 33565 33807 37379 48825
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 11517 11122 13363 19527
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 2375 - 1463
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1933 2610 2635 4446
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 3999 4937 4665 3981
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 16116 12763 16716 19408
Σύνολο Υποχρεώσεων 83710 84892 86313 96900
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 26109 25916 24454 23441
Μακροπρόθεσμες Χρέος 22095 22043 20491 19374
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 4014 3873 3963 4067
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 4347 5565 5252 5094
Δικαιώματα Μειοψηφίας 437 421 471 471
Λοιπές υποχρεώσεις 17319 11747 14023 8112
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 57284 55528 55553 55230
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 4005 4005 4005 4005
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 38661 39070 38235 38301
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -1575 -974 -2937 -2937
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 16193 13427 16250 15861
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 140994 140420 141866 152130
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 3290,2 3311,77 3345,4 3345,39
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ENI

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Eni SpA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email