Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
🚨 Τα Pro δεδομένα αποκαλύπτουν τον αληθινό νικητή της περιόδου των κερδών Αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα
Κλείσιμο

Eni SpA (ENI)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
13,696 -0,148    -1,07%
06/02 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ιταλία
ISIN:  IT0003132476 
 • Όγκος: 10.526.597
 • Αγορά/Πώληση: 13,696 / 13,700
 • Εύρος ημέρας: 13,614 - 13,868
Eni SpA 13,696 -0,148 -1,07%

Ισολογισμός ENI

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Eni SpA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 84686 83460 75430 57877
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18232 17204 19751 14555
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 11480 10900 13464 8254
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - 6287 6301
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 24446 22578 25766 23795
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 17262 17350 20283 17412
Συνολικά Αποθέματα 10159 8820 6952 6072
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 31849 34858 22961 13455
Σύνολο Ενεργητικού 178098 163377 159402 137765
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 63870 59272 62295 61120
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 200301 - 206149
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -141029 - -145029
Καθαρή Υπεραξία - 2865 - 2862
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5065 4851 4863 4799
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 13270 7362 8475 7234
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 7184 5228 5483 6383
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 7093 4887 4560 4022
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 28428 28084 14213 1884
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 72250 63942 61403 43276
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 18568 16202 19540 16795
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 2166 - 1435
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4489 5250 5001 2299
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 3897 1286 2778 2729
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 45296 39038 34084 20018
Σύνολο Υποχρεώσεων 120253 111365 111936 93246
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 24016 26086 27499 28103
Μακροπρόθεσμες Χρέος 19845 22016 23131 23714
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 4171 4070 4368 4389
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 6186 5651 5557 4835
Δικαιώματα Μειοψηφίας 484 95 100 82
Λοιπές υποχρεώσεις 6224 3737 8139 8951
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 57845 52012 47466 44519
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 4005 4005 4005 4005
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 38241 35175 32129 29530
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -1789 -770 -958 -958
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 17388 13602 12290 11942
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 178098 163377 159402 137765
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 3487,8 3536,9 3539,8 7079,51
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ENI

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Eni SpA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email