Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
💎 Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία αγοράς που εμπιστεύονται χιλιάδες επενδυτές Έναρξη
Κλείσιμο

Eni SpA (ENI)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
15,13 +0,13    +0,87%
11:45:00 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γερμανία
ISIN:  IT0003132476 
S/N:  897791
 • Όγκος: 1.250
 • Αγορά/Πώληση: 15,13 / 15,14
 • Εύρος ημέρας: 15,08 - 15,19
Eni SpA 15,13 +0,13 +0,87%

Ισολογισμός ENI

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Eni SpA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 48297 51467 61861 84686
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19700 17949 18406 18232
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 11417 10146 10155 11480
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 16338 19295 23468 24446
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 10644 13026 18201 17262
Συνολικά Αποθέματα 6074 6452 7709 10159
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 5911 7771 12278 31849
Σύνολο Ενεργητικού 140420 141866 152130 178098
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 61522 60961 60778 63870
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - 202674 -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - -141896 -
Καθαρή Υπεραξία - - 3138 -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5499 5492 5525 5065
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14287 13592 13350 13270
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 5694 6269 5267 7184
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 6306 6025 6047 7093
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8713 7060 6201 28428
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 33807 37379 48825 72250
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 11122 13363 19527 18568
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 2375 - 1463 -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2610 2635 4446 4489
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 4937 4665 3981 3897
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 12763 16716 19408 45296
Σύνολο Υποχρεώσεων 84892 86313 96900 120253
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 25916 24454 23441 24016
Μακροπρόθεσμες Χρέος 22043 20491 19374 19845
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 3873 3963 4067 4171
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 5565 5252 5094 6186
Δικαιώματα Μειοψηφίας 421 471 471 484
Λοιπές υποχρεώσεις 11747 14023 8112 6224
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 55528 55553 55230 57845
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 4005 4005 4005 4005
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 38111 38235 38301 38241
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -974 -2937 -2937 -1789
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 14386 16250 15861 17388
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 140420 141866 152130 178098
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 3311,77 3345,4 3345,39 3487,8
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ENI

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Eni SpA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email