💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Elgeka (ELGr)

Αθήνα
Νόμισμα EUR
Αποποίηση
0,5600
0,0000(0,00%)
Κλειστό
Εύλογη τιμή
Εύρος ημέρας
0,55800,5600
52 Εβδομ.
0,38000,6000
Αγορά/Πώληση
-
Πρ. Κλείσιμο
0,56
Άνοιγμα
0,558
Εύρος ημέρας
0,558-0,56
52 Εβδομ.
0,38-0,6
Όγκος
0
Μ. Όγκος (3μ)
12.028
Ετήσια Μεταβολή
-1,06%
Εύλογη αξία
Ξεκλείδωμα
Αναμεν. εύλογη αξία
Ξεκλείδωμα
Βαθμολογία ELGrpro icon
Υγεία εταιρείας
pro lockΞεκλείδωμα
Εύλογη αξία
pro lockΞεκλείδωμα τιμής
Εύλογη τιμήpro lock
Upsidepro lock
Τεχνική ανάλυση
Ισχυρη Αγορά
Αίσθημα αναλυτών
Δεν υποστηρίζεται για τώρα.
Γνώμες μελών
Bearish
Bullish
ProTips
Δεν υποστηρίζεται για τώρα.

Elgeka - Προφίλ Εταιρείας

Η ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ είναι μια εταιρεία με βάση την Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων. Το φάσμα των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει υπηρεσίες πωλήσεων λιανικής, χονδρικής, τηλεπωλήσεις και ειδικές αντιπροσωπίες, υπηρεσίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς, της ανάπτυξης εμπορικής πολιτικής, του σχεδιασμού και της κατάρτισης προϋπολογισμού· υπηρεσίες εμπορικού μάρκετινγκ, κυρίως μάρκετινγκ business-to-business, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων προώθησης, καθώς και τον σχεδιασμό και τη διανομή διαφημιστικού υλικού και συστημάτων προβολής και τη μελέτη νέων εμπορικών εννοιών, υπηρεσίες εμπορικοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου τοποθέτησης προϊόντων, του ελέγχου των τιμών και των αποθεμάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας/εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και ενός εμπορικού στόλου φορτηγών. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες προς τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού των παραγγελιών, της τιμολόγησης και του ελέγχου πιστοληπτικής φερεγγυότητας. Η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία, μέσω των θυγατρικών της.

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.