Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
Παράταση έκπτωσης! Εξοικονομήστε χρήματα στα premium δεδομένα με το Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 60%
Κλείσιμο

Walt Disney Company (DIS)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
91,35 -3,96    -4,15%
01/12 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Περού
ISIN:  US2546871060 
S/N:  DIS
 • Όγκος: 73
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 91,35 - 92,50
Walt Disney 91,35 -3,96 -4,15%

Ισολογισμός DIS

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Walt Disney Company, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
01/07
2023
01/04
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 32763 30174 28263 26912
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14182 11458 10399 8470
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 14182 11458 10399 8470
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 12330 13112 12770 13993
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 10064 13112 12770 13993
Συνολικά Αποθέματα 4965 4269 3720 3130
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1286 1335 1374 1319
Σύνολο Ενεργητικού 205579 203783 204858 202124
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 39443 34577 34579 34200
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 82053 76689 76031 74841
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -42610 -42112 -41452 -40641
Καθαρή Υπεραξία 77067 77881 77878 77867
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 13061 13478 13887 14347
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3080 3062 3387 3169
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 2266 - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 39565 44111 45764 44429
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -5479 -7008 -6576 -8344
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 31139 28234 28056 27070
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 14058 19115 18591 18149
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 3061 - - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1476 1705 2387 2472
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 3631 940 1065 777
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 8913 6474 6013 5672
Σύνολο Υποχρεώσεων 92567 92841 94488 93246
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 42307 44544 45066 45128
Μακροπρόθεσμες Χρέος 42101 44544 45066 45128
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 206 - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 7258 7304 8134 8236
Δικαιώματα Μειοψηφίας 13735 13332 12511 12729
Λοιπές υποχρεώσεις -4657 -3478 -2866 -3589
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 113012 110942 110370 108878
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 57383 57136 56919 56579
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 46093 45794 46236 44955
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -907 -907 -907 -907
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 10443 8919 8122 8251
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 205579 203783 204858 202124
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1830 1830 1827 1826
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το DIS

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Walt Disney Co
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email