Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Walt Disney Company (DIS)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Walt Disney

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
103,03 -0,22    -0,22%
18:32:39 - Real-time Cboe. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 2.561.505
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 102,84 - 103,67
Walt Disney 103,03 -0,22 -0,22%

Ισολογισμός DIS

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Walt Disney Company, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
30/03
2023
30/12
2023
30/09
2023
01/07
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 24636 25971 32763 30174
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6635 7192 14182 11458
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 6635 7192 14182 11458
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 12026 14115 12330 13112
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 12026 14115 10064 13112
Συνολικά Αποθέματα 3869 3363 4965 4269
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 2106 1301 1286 1335
Σύνολο Ενεργητικού 195110 197774 205579 203783
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 35525 35321 39443 34577
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 79590 78896 82053 76689
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -44065 -43575 -42610 -42112
Καθαρή Υπεραξία 73914 77066 77067 77881
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 11474 12639 13061 13478
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3007 3084 3080 3062
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - 2266 -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 46554 42493 39565 44111
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -6051 -8251 -5479 -7008
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 32874 31033 31139 28234
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 18798 18676 14058 19115
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - 3061 -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - 2543 1476 1705
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 6789 3544 3631 940
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7287 6270 8913 6474
Σύνολο Υποχρεώσεων 91347 92273 92567 92841
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 39510 41603 42307 44544
Μακροπρόθεσμες Χρέος 39510 41603 42101 44544
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - 206 -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 6860 7041 7258 7304
Δικαιώματα Μειοψηφίας 4511 4780 13735 13332
Λοιπές υποχρεώσεις 4727,4 4073 -4657 -3478
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 103763 105501 113012 110942
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 58028 57640 57383 57136
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 46649 47490 46093 45794
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -1916 -907 -907 -907
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1002 1278 10443 8919
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 195110 197774 205579 203783
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1826 1881 1830 1830
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το DIS

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Walt Disney Company
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email