Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Chevron Corp (CVX)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
145,220 0,000    0,00%
22/07 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aυστρία
ISIN:  US1667641005 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 144,600 / 145,900
 • Εύρος ημέρας: 144,460 - 145,220
Chevron 145,220 0,000 0,00%

Ισολογισμός CVX

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Chevron Corp, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 40508 41128 41732 42790
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6278 8223 5938 9610
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 6278 8178 5797 9292
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - 45 141 318
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 20336 19770 21920 19228
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 20336 19770 21920 19228
Συνολικά Αποθέματα 9942 8612 9428 9198
Προπληρωθέντα Έξοδα 3747 4097 4067 4463
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 205 426 379 291
Σύνολο Ενεργητικού 261651 261632 263927 251779
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 153641 159041 153972 142768
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 350501 351503 342522 327084
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -196860 -192462 -188550 -184316
Καθαρή Υπεραξία 4722 4722 4722 4722
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - - - -
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 47650 46812 48123 46769
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 2355 5760 2609 2784
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2586 -6518 797 2525
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 32940 32258 33263 29847
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 21257 20423 21334 18538
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 9400 7905 9247 8374
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 282 469 440 1269
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 1598 - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2001 1863 2242 1666
Σύνολο Υποχρεώσεων 99995 99703 97679 92481
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 21553 20307 20119 20245
Μακροπρόθεσμες Χρέος 21553 19733 20119 20245
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 574 - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 19106 18830 19637 18451
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1031 972 983 973
Λοιπές υποχρεώσεις 24614 26398 22818 21277
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 161656 161929 166248 159298
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1832 1832 1832 1832
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 21443 21365 21317 18758
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 202514 200025 200593 196926
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -61959 -59065 -55640 -56240
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2174 -2228 -1854 -1978
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 261651 261632 263927 251779
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1847,01 1865,65 1887,75 1867,16
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το CVX

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Chevron Corp
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email