Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Chevron Corp (CVX)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Chevron

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
156,38 +0,10    +0,06%
17/04 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
156,38
-0,00
-0,00%
0:28:23 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 5.853.723
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 155,64 - 157,71
Chevron 156,38 +0,10 +0,06%

Ισολογισμός CVX

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Chevron Corp, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 41128 41732 42790 48351
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8223 5938 9610 15798
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 8178 5797 9292 15668
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 45 141 318 130
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 19770 21920 19228 18868
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 19770 21920 19228 18868
Συνολικά Αποθέματα 8612 9428 9198 9232
Προπληρωθέντα Έξοδα 4097 4067 4463 3943
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 426 379 291 510
Σύνολο Ενεργητικού 261632 263927 251779 255886
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 159041 153972 142768 142951
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 351503 342522 327084 330409
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -192462 -188550 -184316 -187458
Καθαρή Υπεραξία 4722 4722 4722 4722
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - - - -
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 46812 48123 46769 46248
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 5760 2609 2784 2342
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -6518 797 2525 2276
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 32258 33263 29847 33735
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 20423 21334 18538 17860
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 7905 9247 8374 7979
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 469 440 1269 2931
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1598 - - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1863 2242 1666 4965
Σύνολο Υποχρεώσεων 99703 97679 92481 95452
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 20307 20119 20245 20275
Μακροπρόθεσμες Χρέος 19733 20119 20245 20275
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 574 - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 18830 19637 18451 17736
Δικαιώματα Μειοψηφίας 972 983 973 985
Λοιπές υποχρεώσεις 26398 22818 21277 19371
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 161929 166248 159298 160434
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1832 1832 1832 1832
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 21365 21317 18758 18714
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 200025 200593 196926 193738
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -59065 -55640 -56240 -51854
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2228 -1854 -1978 -1996
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 261632 263927 251779 255886
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1865,65 1887,75 1867,16 1894,22
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το CVX

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Chevron Corp
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email