Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Baidu Inc (BIDU)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Baidu

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
110,58 -2,01    -1,79%
17/05 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
111,06
+0,48
+0,43%
2:59:34 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 6.117.228
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 108,88 - 112,35
Baidu 110,58 -2,01 -1,79%

Ισολογισμός BIDU

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Baidu Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού - 230255 230417 228774
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 180199 194287 191267 190155
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 30418 25231 34908 42060
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - 169056 156359 148095
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 12108 12272 15674 16430
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 12108 12272 15674 16430
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα - 728 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 25171 15824 23476 22189
Σύνολο Ενεργητικού 414697 406759 411034 406322
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 38849 38811 36993 34758
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 74710 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -35899 - -
Καθαρή Υπεραξία - 22586 22586 22586
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 873 881 1012 1064
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - 72623 77813 77300
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 19768 19159 20812 20749
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 185633 192100 185562 174945
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 77931 76451 81601 80698
Λογαριασμοί Πληρωτέοι - 1971 37184 36046
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 16171 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - 10257 11735 8479
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 11941 12247 16380
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 15348 36111 20435 19793
Σύνολο Υποχρεώσεων - 144151 150324 152868
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος - 57357 58682 61613
Μακροπρόθεσμες Χρέος - 57357 58682 61613
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 2818 2725 2750 2992
Δικαιώματα Μειοψηφίας 19756 18982 18283 17811
Λοιπές υποχρεώσεις -25954 -32257,35 -33072,8 -29070,8
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων - 262608 260710 253454
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 248007 243626 242427 235643
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - 87099 - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 161240 - -
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -3818 - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 19756 18087 18283 17811
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 414697 406759 411034 406322
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα - 351,5 351,75 350,5
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CNY (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το BIDU

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Baidu Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email