Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Baidu Inc (9888)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
101,40 -5,20    -4,88%
04:53:18 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα HKD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Χονγκ Κονγκ
ISIN:  KYG070341048 
 • Όγκος: 8.800.462
 • Αγορά/Πώληση: 101,30 / 101,40
 • Εύρος ημέρας: 99,65 - 102,30
Baidu 101,40 -5,20 -4,88%

Ισολογισμός 9888

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Baidu Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 230417 228774 229205 212850
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 191267 190155 182765 174374
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 34908 42060 23638 53156
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 156359 148095 159127 121218
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 15674 16430 16009 21135
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 15674 16430 16009 21135
Συνολικά Αποθέματα - - - 1227
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - 582
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 23476 22189 30431 15532
Σύνολο Ενεργητικού 411034 406322 400979 390973
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 36993 34758 33158 34338
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - 66625
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -32287
Καθαρή Υπεραξία 22586 22586 22589 22477
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1012 1064 1183 1254
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 77813 77300 74139 78926
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 20812 20749 19310 19156
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 185562 174945 194944 138814
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 81601 80698 78070 79630
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 37184 36046 34043 2857
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - - 15156
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 11735 8479 6833 5343
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 12247 16380 17928 18018
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 20435 19793 19266 38256
Σύνολο Υποχρεώσεων 150324 152868 153403 153168
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 58682 61613 65016 63183
Μακροπρόθεσμες Χρέος 58682 61613 65016 63183
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 2750 2992 3014 2898
Δικαιώματα Μειοψηφίας 18283 17811 17481 14327
Λοιπές υποχρεώσεις -33072,8 -29070,8 -27356,8 -22558,8
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 260710 253454 247576 237805
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 242427 235643 230095 223478
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - 79855
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - - - 148341
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -5264
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 18283 17811 17481 14873
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 411034 406322 400979 390973
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 351,75 350,5 349,75 348,62
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CNY (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το 9888

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Baidu Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email