Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
🔥 Premium ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro Τώρα έκπτωση μέχρι και 50% ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Applied Materials Inc (AMATm)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
69.800,000 +1.300,000    +1,90%
12/07 - Κλειστό. Νόμισμα ARS ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aργεντινή
ISIN:  ARDEUT110657 
 • Όγκος: 488
 • Αγορά/Πώληση: 69.450,000 / 69.800,000
 • Εύρος ημέρας: 69.650,000 - 71.300,000
Applied Materials 69.800,000 +1.300,000 +1,90%

Ισολογισμός AMATm

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Applied Materials Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
28/04
2024
28/01
2023
29/10
2023
30/07
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 19265 19182 19147 18879
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7557 7492 6869 6535
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 7085 6854 6132 6025
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 472 638 737 510
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 4778 5040 5439 5443
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 4778 5040 5439 5443
Συνολικά Αποθέματα 5691 5646 5725 5809
Προπληρωθέντα Έξοδα - 693 702 674
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1239 311 412 418
Σύνολο Ενεργητικού 31949 31540 30729 30410
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2958 3289 3201 3083
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 6999 6852 6701
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -3710 -3651 -3618
Καθαρή Υπεραξία 3732 3732 3732 3732
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 273 283 294 305
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2983 2910 2281 2177
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 90 351 345 421
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 5272 3348 3164 3107
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 6884 7076 7372 8224
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 4174 1416 1478 1433
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 721 1127 948
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 99 100 100 199
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 187 186 99
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2611 4652 4481 5545
Σύνολο Υποχρεώσεων 13750 14111 14380 15317
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 5463 5462 5461 5546
Μακροπρόθεσμες Χρέος 5463 5462 5461 5460
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - 86
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 1304 1473 1447 1348
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18199 17429 16349 15093
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 18199 8 8 8
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - 9109 9131 8914
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 45480 43726 41988
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -37002 -36299 -35594
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο - -166 -217 -223
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 31949 31540 30729 30410
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 827,97 830,9 833 836,53
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το AMAT

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Applied Materials DRC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email