Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Applied Materials Inc (AMAT)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Applied Materials

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
210,25 +8,63    +4,28%
01/03 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
210,49
+0,24
+0,11%
1:55:00 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 6.137.959
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 203,55 - 211,38
Applied Materials 210,25 +8,63 +4,28%

Ισολογισμός AMAT

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Applied Materials Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
28/01
2023
29/10
2023
30/07
2023
30/04
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 19182 19147 18879 17773
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7492 6869 6535 5098
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 6854 6132 6025 4588
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 638 737 510 510
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 5040 5439 5443 5701
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 5040 5439 5443 5701
Συνολικά Αποθέματα 5646 5725 5809 5940
Προπληρωθέντα Έξοδα 693 702 674 617
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 311 412 418 417
Σύνολο Ενεργητικού 31540 30729 30410 29092
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 3289 3201 3083 3057
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 6999 6852 6701 6560
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -3710 -3651 -3618 -3503
Καθαρή Υπεραξία 3732 3732 3732 3711
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 283 294 305 328
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2910 2281 2177 2024
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 351 345 421 521
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3348 3164 3107 2844
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 7076 7372 8224 7871
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1416 1478 1433 1468
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 721 1127 948 749
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 100 100 199 199
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 187 186 99 105
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4652 4481 5545 5350
Σύνολο Υποχρεώσεων 14111 14380 15317 14963
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 5462 5461 5546 5545
Μακροπρόθεσμες Χρέος 5462 5461 5460 5459
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - 86 86
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 1473 1447 1348 1348
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17429 16349 15093 14129
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 8 8 8 8
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 9109 9131 8914 8811
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 45480 43726 41988 40696
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -37002 -36299 -35594 -35151
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -166 -217 -223 -235
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 31540 30729 30410 29092
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 830,9 833 836,53 839,75
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το AMAT

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Applied Materials Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email