Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Alstom PK (ALSMY)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
1,590 +0,020    +1,27%
19/04 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
1,590
-0,000
-0,000%
22:59:59 - Με καθυστέρηση
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 492.158
 • Αγορά/Πώληση: 0,000 / 0,000
 • Εύρος ημέρας: 1,550 - 1,600
Alstom PK 1,590 +0,020 +1,27%

Ισολογισμός ALSMY

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Alstom PK, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 16515 16515 14551 14551
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 826 826 826 826
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 826 826 826 826
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 9357 9357 8171 8171
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 8342 8342 7179 7179
Συνολικά Αποθέματα 4216 4216 3729 3729
Προπληρωθέντα Έξοδα 243 243 153 153
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1873 1873 1672 1672
Σύνολο Ενεργητικού 33213 33213 31396 31396
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2515 2515 2481 2481
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 5921 5921 5763 5763
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -3406 -3406 -3282 -3282
Καθαρή Υπεραξία 9402 9402 9380 9380
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 2465 2465 2606 2606
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1143 1143 1213 1213
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1015 1015 992 992
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 109 109 119 119
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -2204 -2204 -1724 -1724
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 19467 19467 17643 17643
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 4511 4511 3943 3943
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 1378 1378 1781 1781
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1810 1810 540 540
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 11768 11768 11379 11379
Σύνολο Υποχρεώσεων 24092 24092 22294 22294
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 3196 3196 3158 3158
Μακροπρόθεσμες Χρέος 2681 2681 2657 2657
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 515 515 501 501
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 116 116 128 128
Δικαιώματα Μειοψηφίας 104 104 105 105
Λοιπές υποχρεώσεις 1006 1209 1224 1260
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9121 9121 9102 9102
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 2690 2690 2663 2663
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5486 5486 5445 5445
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 1067 1067 1134 1134
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -122 -122 -140 -140
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 33213 33213 31396 31396
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 384,29 384,29 380,45 380,45
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ALSMY

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Alstom PK
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email