Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Alstom SA (0J2R)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
18,14 +0,13    +0,72%
18:35:59 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  FR0010220475 
SEDOL:  B0YLTQ7
 • Όγκος: 35.264
 • Αγορά/Πώληση: 17,64 / 18,57
 • Εύρος ημέρας: 17,95 - 18,30
Alstom 18,14 +0,13 +0,72%

Ισολογισμός 0J2R

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Alstom SA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 17010 17010 16515 16515
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 976 976 826 826
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 976 - 826 826
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 9068 9068 9357 9357
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 7918 7918 8342 8342
Συνολικά Αποθέματα - - 4216 4216
Προπληρωθέντα Έξοδα 138 138 243 243
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 3010 3010 1873 1873
Σύνολο Ενεργητικού 33253 33253 33213 33213
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2756 - 2515 2515
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 6244 6244 5921 5921
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -3488 -3488 -3406 -3406
Καθαρή Υπεραξία 9093 - 9402 9402
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 2268 2268 2465 2465
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 956 - 1143 1143
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1150 1150 1015 1015
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 98 98 109 109
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -1168 -1168 -2204 -2204
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 19734 19734 19467 19467
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3729 3729 4511 4511
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 1654 1654 1378 1378
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1490 1490 1810 1810
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 12861 12861 11768 11768
Σύνολο Υποχρεώσεων 24475 24475 24092 24092
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 3165 3165 3196 3196
Μακροπρόθεσμες Χρέος 2694 2694 2681 2681
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 471 471 515 515
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 91 - 116 116
Δικαιώματα Μειοψηφίας 106 - 104 104
Λοιπές υποχρεώσεις 1277 1379 1006 1209
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8778 8778 9121 9121
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 2690 2690 2690 2690
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5486 5486 5486 5486
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 741 741 1067 1067
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -139 -139 -122 -122
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 33253 33253 33213 33213
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 384,29 384,29 384,29 384,29
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ALSO

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Alstom SA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email