Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 40%
Κλείσιμο

Aker Solutions OL (0QXP)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
43,24 -0,94    -2,13%
13/06 - Κλειστό. Νόμισμα NOK ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  NO0010716582 
SEDOL:  BRJ8YB2
 • Όγκος: 7.364
 • Αγορά/Πώληση: 42,16 / 44,32
 • Εύρος ημέρας: 42,84 - 43,80
Aker Solutions OL 43,24 -0,94 -2,13%

Ισολογισμός 0QXP

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Aker Solutions OL, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 25807 23996 24283 23646
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12399 11724 7787 8078
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 3293 6003 7787 8078
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9106 5714 - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 11881 10763 12730 12049
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 8441 7381 11437 11794
Συνολικά Αποθέματα 48 44 368 353
Προπληρωθέντα Έξοδα 1091 1214 2665 2601
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 388 251 733 565
Σύνολο Ενεργητικού 43349 41253 39121 38185
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 5692 5398 7275 7055
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 12665 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -7267 - -
Καθαρή Υπεραξία - 3100 - 5054
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 3536 77 6149 879
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6862 6574 123 116
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 73 279 124 88
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 424 505 56 60
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2056 -41 -9225 -9589
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 19286 18226 22684 21752
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 2767 2554 3123 3463
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 5307 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 616 619 1116 742
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 15903 9746 18445 17547
Σύνολο Υποχρεώσεων 23307 22300 28057 27682
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 2869 2921 3490 4209
Μακροπρόθεσμες Χρέος - - - 417
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 2869 2921 3490 3792
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 150 140 827 647
Δικαιώματα Μειοψηφίας -134 -129 -56 -3
Λοιπές υποχρεώσεις 1136 1142 1112 1075
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20042 18953 11064 10503
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 20176 532 11120 532
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - 3687 - 3687
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 14611 - 3968
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -3 - -3
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -134 126 -56 2319
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 43349 41253 39121 38185
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 488,51 489,7 488,67 488,94
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια NOK (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το AKSOA

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Aker Solutions L
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email