Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Aker Solutions OL (1AKA)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
4,4880 -0,0160    -0,36%
09:28:19 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γερμανία
ISIN:  NO0010716582 
S/N:  A12A18
 • Όγκος: 1
 • Αγορά/Πώληση: 4,5480 / 4,5760
 • Εύρος ημέρας: 4,4880 - 4,4880
Aker Solutions OL 4,4880 -0,0160 -0,36%

Ισολογισμός 1AKA

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Aker Solutions OL, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
30/06
2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 25439 25807 23996 24283
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13574 12399 11724 7787
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 4857 3293 6003 7787
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8717 9106 5714 -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 10233 11881 10763 12730
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 8604 8441 7381 11437
Συνολικά Αποθέματα 44 48 44 368
Προπληρωθέντα Έξοδα 1281 1091 1214 2665
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 307 388 251 733
Σύνολο Ενεργητικού 43092 43349 41253 39121
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 5788 5692 5398 7275
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - 12665 -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - -7267 -
Καθαρή Υπεραξία 3100 - 3100 -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 410 3536 77 6149
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 7107 6862 6574 123
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 67 73 279 124
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 203 424 505 56
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1442 2056 -41 -9225
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 19849 19286 18226 22684
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3269 2767 2554 3123
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - 5307 -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 649 616 619 1116
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 15931 15903 9746 18445
Σύνολο Υποχρεώσεων 23847 23307 22300 28057
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 2722 2869 2921 3490
Μακροπρόθεσμες Χρέος - - - -
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 2722 2869 2921 3490
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 335 150 140 827
Δικαιώματα Μειοψηφίας -134 -134 -129 -56
Λοιπές υποχρεώσεις 1075 1136 1142 1112
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19245 20042 18953 11064
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 532 20176 532 11120
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3687 - 3687 -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 14647 - 14611 -
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -14 - -3 -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 393 -134 126 -56
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 43092 43349 41253 39121
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 479,15 488,51 489,7 488,67
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια NOK (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το AKSOA

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Aker Solutions ASA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email