Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 40%
Κλείσιμο

Advanced Micro Devices Inc (AMD_KZ)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
160,12 +0,00    +0,00%
14/06 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Kαζακστάν
ISIN:  US0079031078 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 159,00 / 160,11
 • Εύρος ημέρας: 159,22 - 162,18
AMD 160,12 +0,00 +0,00%

Ισολογισμός AMD_KZ

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Advanced Micro Devices Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/12
2023
30/09
2023
01/07
2023
01/04
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 16768 16688 16505 15658
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5773 5785 6285 5939
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 3933 3561 3841 3825
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1840 2224 2444 2114
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 5385 5055 4314 4042
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 5376 5054 4312 4040
Συνολικά Αποθέματα 4351 5358 4567 4235
Προπληρωθέντα Έξοδα 1259 1403 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο - 490 1339 1442
Σύνολο Ενεργητικού 67885 67626 67967 67634
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2222 2073 2002 1947
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 4009 3803 3684 3540
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -1787 -1730 -1682 -1593
Καθαρή Υπεραξία 24262 24186 24177 24177
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 21363 21950 22598 23291
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 100 244 221 237
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 9 1 2 2
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 2804 2409 2396 2257
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1172 3093 4104 3816
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 6689 7627 7572 6577
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 2418 2570 3092 2871
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 3082 3376 2971 3167
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 857 752 753 -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 332 929 756 539
Σύνολο Υποχρεώσεων 11993 12656 12831 12940
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 1717 1715 1714 2467
Μακροπρόθεσμες Χρέος 1717 1715 1714 2467
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 1202 1152 1365 1641
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 2385 2162 2180 2255
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 55892 54970 55136 54694
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 17 17 16 16
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 59676 59182 58825 58331
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 723 56 -243 -270
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -4514 -4235 -3430 -3362
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -10 -50 -32 -21
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 67885 67626 67967 67634
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1616 1615 1614 1609
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το AMD

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Advanced Micro Devices Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email