Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Advanced Micro Devices Inc (AMD)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
5.184,00 +384,00    +8,00%
05/01 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα UAH ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ουκρανία
ISIN:  US0079031078 
 • Όγκος: 14
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 5.184,00 - 5.184,00
AMD 5.184,00 +384,00 +8,00%

Ισολογισμός AMD

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Advanced Micro Devices Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
30/03
2023
30/12
2023
30/09
2023
01/07
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 17084 16768 16688 16505
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6035 5773 5785 6285
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 4190 3933 3561 3841
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1845 1840 2224 2444
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 5069 5385 5055 4314
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 5038 5376 5054 4312
Συνολικά Αποθέματα 4652 4351 5358 4567
Προπληρωθέντα Έξοδα 1328 1259 1403 -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο - - 490 1339
Σύνολο Ενεργητικού 67895 67885 67626 67967
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2256 2222 2073 2002
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 4140 4009 3803 3684
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -1884 -1787 -1730 -1682
Καθαρή Υπεραξία 24262 24262 24186 24177
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 20741 21363 21950 22598
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 262 100 244 221
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 31 9 1 2
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 2857 2804 2409 2396
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1861 1172 3093 4104
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 6474 6689 7627 7572
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1856 2418 2570 3092
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 3444 3082 3376 2971
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 750 857 752 753
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 424 332 929 756
Σύνολο Υποχρεώσεων 11697 11993 12656 12831
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 1718 1717 1715 1714
Μακροπρόθεσμες Χρέος 1718 1717 1715 1714
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 1199 1202 1152 1365
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 2306 2385 2162 2180
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 56198 55892 54970 55136
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 17 17 17 16
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 60053 59676 59182 58825
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 846 723 56 -243
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -4690 -4514 -4235 -3430
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -28 -10 -50 -32
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 67895 67885 67626 67967
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1618 1616 1615 1614
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το AMD

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Advanced Micro Devices Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email