Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 40%
Κλείσιμο

Walgreens Boots Alliance Inc (W8A)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
14,33 -0,07    -0,49%
09:00:37 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γερμανία
ISIN:  US9314271084 
S/N:  A12HJF
 • Όγκος: 420
 • Αγορά/Πώληση: 14,35 / 14,48
 • Εύρος ημέρας: 14,33 - 14,33
Walgreens Boots 14,33 -0,07 -0,49%

Ισολογισμός W8A

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Walgreens Boots Alliance Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
29/02
2023
30/11
2023
31/08
2023
31/05
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 16561 17345 15503 16542
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 676 796 739 970
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 668 784 728 871
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - 11 99
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 6200 5972 5381 5843
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 4800 5972 4281 4600
Συνολικά Αποθέματα 8557 9454 8257 8164
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1128 1123 1126 1565
Σύνολο Ενεργητικού 84207 97823 96628 98605
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 31463 32884 31754 33613
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 44663 45984 42386 46613
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -13200 -13100 -10632 -13000
Καθαρή Υπεραξία 15814 28184 28187 28371
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 12984 13278 13635 13578
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3270 3418 3525 3571
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1400 - 1100 1243
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 4115 2714 2524 2930
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3493 4617 5513 3985
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 24915 26116 24535 26170
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 12775 13593 12635 12029
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 7437 1242 1362 7503
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 491 224 68 213
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 3855 3855 3255 5259
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 357 7202 7215 1166
Σύνολο Υποχρεώσεων 68843 70066 68139 69086
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 8469 8493 9064 9768
Μακροπρόθεσμες Χρέος 7535 7585 8145 8841
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 934 908 919 927
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 1238 1279 1318 1657
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1880 8276 8469 8456
Λοιπές υποχρεώσεις 29562 23390 23397 18825
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15364 27757 28489 29519
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 12 12 12 12
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 10627 10617 10661 10667
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 26448 32573 33058 33654
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -20705 -20725 -20717 -20731
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1018 5280 5475 5917
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 84207 97823 96628 98605
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 862,71 862,17 863,67 863,26
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το WBA

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Walgreens Boots Alliance Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email