Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Αναβάθμιση τώρα
Κλείσιμο

Vinci SA (SGEF)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθέστε στη λίστα παρακολούθησης
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
97,85 -0,05    -0,05%
07/12 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γαλλία
ISIN:  FR0000125486 
 • Όγκος: 720.964
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 97,25 - 98,25
Vinci 97,85 -0,05 -0,05%

Ισολογισμός SGEF

 
"Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Vinci SA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων, παθητικού και ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια)."
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2021
31/12
2021
30/06
2020
31/12
2020
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 35080 32279 32039 28583
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11365 10519 11932 7784
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 11265 10452 11902 7766
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 100 67 30 18
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 15797 14210 12759 13539
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 15559 13934 12493 12902
Συνολικά Αποθέματα 1591 1604 1428 1524
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 6327 5946 5920 5736
Σύνολο Ενεργητικού 100022 91254 91165 88095
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 10303 9965 9760 9750
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 23933 22700 21730 21176
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -13630 -12736 -11970 -11426
Καθαρή Υπεραξία 16472 11794 11619 11667
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 32915 32668 32732 33128
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2029 1965 1986 1896
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1371 1271 1286 1295
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1852 1312 1743 1776
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 41579 33652 33468 32471
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 12027 9579 8876 8152
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1288 1044 1533 1609
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 4053 2296 2460 2774
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 24211 20733 20599 19936
Σύνολο Υποχρεώσεων 77140 69916 70302 69398
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 26543 27493 28091 27754
Μακροπρόθεσμες Χρέος 24969 26040 26684 26417
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 1574 1453 1407 1337
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 2979 2941 2606 2523
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1889 1894 2161 2222
Λοιπές υποχρεώσεις 4150 3936 3976 4428
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 22882 21338 20863 18697
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1481 1492 1471 1516
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 12242 12120 11527 10959
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 12553 11282 11847 11259
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -1973 -1914 -2111 -3231
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1421 -1642 -1871 -1806
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 100022 91254 91165 88095
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 567,58 572,78 562,06 554,72
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SGEF

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Vinci SA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email