Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
Ακόμη επιλέγεις μετοχές με τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο; Ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις την επιλογή μετοχών με την ΑΙ
Eξαργύρωση έκπτωσης 50%
Κλείσιμο

Svenska Handelsbanken AB A (SHBa)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
100,05 +1,07    +1,08%
12:30:40 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα SEK ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Σουηδία
ISIN:  SE0007100599 
S/N:  1944777165
 • Όγκος: 1.299.246
 • Αγορά/Πώληση: 99,98 / 100,05
 • Εύρος ημέρας: 99,00 - 100,05
Svenska Handelsbanken 100,05 +1,07 +1,08%

Ισολογισμός SHBa

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Svenska Handelsbanken AB A, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 787171 722001 745144 786385
Σύνολο Ενεργητικού 3756288 3537792 3679330 3755442
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 561864 476171 482302 503673
Λοιπά έντοκων στοιχείων ενεργητικού, Σύνολο 1014 203 1213 1140
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 2330188 2290357 2327695 2342811
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 4971 4775 4762 4786
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 6676 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -1901 - -
Καθαρή Υπεραξία 4368 4356 4390 4389
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 4235 8567 4140 4164
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 318825 250473 318945 345864
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 306205 261261 272736 265516
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 219905 267768 259407 279106
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 3019624 1741761 2259458 2359356
Σύνολο Υποχρεώσεων 3566717 3332706 3475583 3559155
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1422064 1016640 1368878 1431588
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 3962 1903 3459 2462
Σύνολο Καταθέσεων 1422064 1016640 1368878 1431588
Σύνολο λοιπών δυνητικών υποχρεώσεων 90143 - 146083 143863
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 492393 641486 660697 667155
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1022596 14436 145727 170436
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 78609 67296 80697 87715
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 244183 1319754 950004 929794
Μακροπρόθεσμες Χρέος 244183 1317619 950004 929794
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 2135 - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 4186 3969 6342 6113
Δικαιώματα Μειοψηφίας 9 8 3 2
Λοιπές υποχρεώσεις -1705885 -1481055 -1915882 -1978716
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 189571 205086 203747 196287
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 3069 3069 3069 3069
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 8758 8758 8758 8758
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 157873 177012 169798 161538
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 19871 16247 22122 22922
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 3756288 3537792 3679330 3755442
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - 1980,03
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια SEK (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SHBa

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Svenska Handelsbanken AB A
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email