Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Svenska Cellulosa SCA AB B (0MCK)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
163,75 -3,25    -1,95%
14:27:36 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα SEK ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  SE0000112724 
SEDOL:  B1WSHW9
 • Όγκος: 7.613
 • Αγορά/Πώληση: 160,00 / 166,70
 • Εύρος ημέρας: 163,50 - 164,50
Svenska Cellulosa 163,75 -3,25 -1,95%

Ισολογισμός 0MCK

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Svenska Cellulosa SCA AB B, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 12155 10165 9473 9481
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2495 502 925 222
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 2495 502 925 222
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 4140 3612 3370 3948
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 3288 2858 2558 2969
Συνολικά Αποθέματα 5421 5361 5118 5159
Προπληρωθέντα Έξοδα - 302 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 99 388 60 152
Σύνολο Ενεργητικού 150478 147952 138514 138396
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 133414 133281 124671 124438
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 133414 154348 124671 124438
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -21067 - -
Καθαρή Υπεραξία - - - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 873 813 807 836
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - 1362 - -
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 852 754 812 979
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 4036 2286 3563 3641
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1380 2182 1808 1363
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 9835 7370 6789 6974
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3912 3864 3624 3384
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 661 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - 395 - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 2406 1507 1499 1497
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3517 943 1666 2093
Σύνολο Υποχρεώσεων 47137 43668 41297 41513
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 12585 11498 11701 11788
Μακροπρόθεσμες Χρέος 12131 11056 11253 11327
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 454 442 448 461
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 24512 24373 22526 22438
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις -1439 -6123 -5927 -5895
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 103341 104284 97217 96883
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 2350 2350 2350 2350
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 6830 6830 6830 6830
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 56907 57610 56763 56186
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 37254 37494 31274 31517
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 150478 147952 138514 138396
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια SEK (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SCAb

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Svenska Cellulosa SCA AB
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email