Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
🚨 Τα Pro δεδομένα αποκαλύπτουν τον αληθινό νικητή της περιόδου των κερδών Αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα
Κλείσιμο

Sony Corp (6758)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
11.580,0 -20,0    -0,17%
08:00:00 - Κλειστό. Νόμισμα JPY ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ιαπωνία
ISIN:  JP3435000009 
 • Όγκος: 4.077.700
 • Αγορά/Πώληση: 11.570,0 / 11.585,0
 • Εύρος ημέρας: 11.560,0 - 11.890,0
Sony 11.580,0 -20,0 -0,17%

Ισολογισμός 6758

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Sony Corp, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 5633033 5284521 5535208 5341269
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 658560 755100 1160496 1103302
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 658560 755100 1160496 1103302
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - 509974 461492
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 1940402 1775516 1628521 1820533
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 1940402 1775516 1628521 1820533
Συνολικά Αποθέματα 1416367 1093667 874007 788398
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1617704 1660238 1872184 1629036
Σύνολο Ενεργητικού 31376002 30374896 30480967 29995137
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 1709498 1586644 1526643 1458037
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - 3424300 -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - -1897657 -
Καθαρή Υπεραξία 1335429 1074013 942061 842945
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 561708 476169 450103 433052
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 316518 281927 286500 240597
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1219230 1176345 1420846 1027977
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 21694255 21473666 21437276 21248161
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 9705757 8868357 8760150 8275801
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 2238168 1961784 1843242 1738923
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2144206 1917701 1976553 1731978
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 205600 216522 171880 176559
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5117783 4772350 4768475 4628341
Σύνολο Υποχρεώσεων 24425633 23402668 23251158 22529211
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 847954 1198083 1210705 980723
Μακροπρόθεσμες Χρέος 847954 1198083 826777 980723
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - 383928 -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 328829 475923 696492 893876
Δικαιώματα Μειοψηφίας 60367 54365 85338 79757
Λοιπές υποχρεώσεις 8500711 8276935 9828317 8835098
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6950369 6972228 7229809 7465926
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 880365 880365 880365 880365
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1456437 1459138 1461053 1456579
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 4185731 3934581 3760763 3616880
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -183976 -188127 -180042 -147399
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 611812 886271 1307670 1659501
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 31376002 30374896 30480967 29995137
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1236,76 1236,48 1237 1239,51
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια JPY (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το 6758

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Sony Corp
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email