Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Siemens AG Class N (SIEGn)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
170.44 -0.08    -0.05%
- Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γερμανία
ISIN:  DE0007236101 
WKN:  723610
 • Όγκος: 1,379,865
 • Αγορά/Πώληση: 170.44 / 171.08
 • Εύρος ημέρας: 169.96 - 173.00
Siemens 170.44 -0.08 -0.05%

Ισολογισμός SIEGn

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Siemens AG Class N, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 59690 61198 60639 59613
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7715 10769 11131 9802
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 7715 10769 10084 9802
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - 1047 -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων - 26180 35004 25594
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά - 24679 24986 23857
Συνολικά Αποθέματα 12400 12184 11548 11961
Προπληρωθέντα Έξοδα - - 543 -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 13010 12065 2413 12256
Σύνολο Ενεργητικού 144751 144784 145067 143684
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 12114 11871 11775 11457
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - 27109 -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - -15334 -
Καθαρή Υπεραξία 32094 31807 32224 31772
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 10198 10265 10641 10520
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1182 1159 4374 3212
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1581 1501 2430 1737
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 26907 25966 3661 24501
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1411 587 9345 1232
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 42400 46413 44901 44818
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 8947 9204 10130 9454
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - 6789 -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 878 - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 6257 9711 7483 9687
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 26318 27498 20499 25677
Σύνολο Υποχρεώσεων 93526 93948 92006 93205
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 43316 39610 39113 39203
Μακροπρόθεσμες Χρέος 41045 39610 36883 39203
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 2271 - 2230 -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 1854 1758 1655 2154
Δικαιώματα Μειοψηφίας 5026 4825 5270 5117
Λοιπές υποχρεώσεις -3142 -852 -1127 -504
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 51225 50836 53061 50479
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 2400 2400 2400 2400
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 35323 36541 36874 35064
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -1308 -1282 -1177 -901
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 14810 13177 14964 13916
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 144751 144784 145067 143684
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 789,46 789,47 789,92 792,06
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SIEGn

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Siemens AG Class N
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email