Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Prudential PLC (PRU)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
701,40 -15,80    -2,20%
19/07 - Κλειστό. Νόμισμα GBP ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  GB0007099541 
SEDOL:  0709954
 • Όγκος: 10.025.341
 • Αγορά/Πώληση: 695,00 / 784,00
 • Εύρος ημέρας: 691,80 - 707,80
Prudential 701,40 -15,80 -2,20%

Ισολογισμός PRU

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Prudential PLC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 12410 12410 11638 11638
Σύνολο Ενεργητικού 174066 174066 165458 165458
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 4751 4751 5920 5920
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 2375 2375 2220 2220
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 374 374 396 396
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 1229 1229 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -855 -855 - -
Καθαρή Υπεραξία 896 896 879 879
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 3986 3986 3686 3686
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 155627 155627 148072 148072
Απαιτήσεις Ασφάλισης 1180 1180 1167 1167
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1195 1195 1053 1053
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 39 39 45 45
Αναβαλλόμενο Κόστος Απόκτησης Ασφάλειας - - - -
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3643 3643 2020 2020
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 6145 6145 7571 7571
Σύνολο Υποχρεώσεων 156083 156083 148147 148147
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1151 1151 950 950
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 279 279 2078 2078
Παθητικό Ασφαλίσεων 139840 139840 134096 134096
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1415 1415 1146 1146
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 76 76 - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3224 3224 3397 3397
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 4099 4099 4222 4222
Μακροπρόθεσμες Χρέος 3941 3941 3974 3974
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 158 158 248 248
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 1250 1250 1214 1214
Δικαιώματα Μειοψηφίας 160 160 152 152
Λοιπές υποχρεώσεις 3174 3174 -254 -254
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17983 17983 17311 17311
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 183 183 183 183
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5009 5009 5009 5009
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 11928 11928 11325 11325
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 863 863 794 794
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 174066 174066 165458 165458
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 2743,52 2743,52 2740 2740
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το PRU

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Prudential PLC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email