Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔎 Κοίταξε τα NVDA ProTips για να δεις άμεσα κινδύνους ή ανταμοιβές Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

PLDT Inc (TEL)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
1.294,00 +4,00    +0,31%
08:53:00 - Κλειστό. Νόμισμα PHP ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Φιλιππίνες
ISIN:  PHY7072Q1032 
 • Όγκος: 67.885
 • Αγορά/Πώληση: 1.293,00 / 1.294,00
 • Εύρος ημέρας: 1.285,00 - 1.300,00
PLDT 1.294,00 +4,00 +0,31%

Ισολογισμός TEL

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για PLDT Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 83708 77981 81645 81329
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22250 16960 26742 25800
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 21472 16185 26086 25211
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 778 517 403 335
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 26744 26627 26749 27826
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 26744 26627 26749 27826
Συνολικά Αποθέματα 2465 2991 4162 3568
Προπληρωθέντα Έξοδα 15145 14045 15217 14696
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 17104 17358 8775 9439
Σύνολο Ενεργητικού 632713 624627 616659 624162
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 345386 341628 328695 321608
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 921105 896887 879611
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -579477 -568192 -558003
Καθαρή Υπεραξία - 62941 62941 62941
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 64390 1504 1558 1608
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 53749 54875 55292 56063
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 71777 70872 69962 82315
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7306 9323 3410 4068
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 225092 224310 249555 247002
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 87379 79960 84923 99390
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 90386 80718 88143 87456
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 40465 43696 43312 42769
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6862 19936 33177 17387
Σύνολο Υποχρεώσεων 515424 505616 506682 510201
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 275749 266892 242904 249246
Μακροπρόθεσμες Χρέος 242910 234623 214619 217288
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 32839 32269 28285 31958
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 167 171 172 204
Δικαιώματα Μειοψηφίας 5149 5167 5203 5234
Λοιπές υποχρεώσεις -226965 -223752 -202016 -199577
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 117289 119011 109977 113961
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 510 510 510 510
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1093 1093 1093 1093
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 130312 130312 130312 130312
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 23300 24473 15052 18799
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -6505 -6505 -6505 -6505
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -31421 -30872 -30485 -30248
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 632713 624627 616659 624162
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 216,06 216,06 216,06 216,06
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια PHP (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το TEL

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo PLDT Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email