Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
🔥 Premium ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro Τώρα έκπτωση μέχρι και 50% ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Pernod Ricard SA (0HAT)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
130,35 -0,20    -0,15%
12/07 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  FR0000120693 
SEDOL:  B10S419
 • Όγκος: 1.018.380
 • Αγορά/Πώληση: 128,70 / 132,60
 • Εύρος ημέρας: 129,65 - 131,95
Pernod Ricard 130,35 -0,20 -0,15%

Ισολογισμός 0HAT

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Pernod Ricard SA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 12984 12984 12009 12009
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1639 1639 1609 1609
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 1639 1639 1609 1609
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 2835 2835 2116 2116
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 2458 2458 1814 1814
Συνολικά Αποθέματα 8252 8252 8104 8104
Προπληρωθέντα Έξοδα 128 128 122 122
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 130 130 58 58
Σύνολο Ενεργητικού 38737 38737 37676 37676
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 4065 4065 3889 3889
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - 6833 6833
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - -2944 -2944
Καθαρή Υπεραξία 6756 6756 6750 6750
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 12119 12119 12250 12250
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 954 954 476 476
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 377 377 302 302
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 8 8 246 246
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7398 7398 8102 8102
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 6788 6788 6935 6935
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3068 3068 3461 3461
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 916 916 835 835
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1341 1341 801 801
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 836 836 834 834
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 627 627 1004 1004
Σύνολο Υποχρεώσεων 21528 21528 20961 20961
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 10852 10852 10249 10249
Μακροπρόθεσμες Χρέος 10456 10456 9865 9865
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 396 396 384 384
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 3192 3192 3134 3134
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1016 1016 998 998
Λοιπές υποχρεώσεις -1971 -1661 -1484 -1156
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17209 17209 16715 16715
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 396 396 396 396
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3052 3052 3052 3052
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 1569 1569 2262 2262
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -623 -623 -462 -462
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 12815 12815 11467 11467
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 38737 38737 37676 37676
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 252,31 252,31 253,27 253,27
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το PERP

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Pernod Ricard L
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email