Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔎 Κοίταξε τα NVDA ProTips για να δεις άμεσα κινδύνους ή ανταμοιβές Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

ODP Corp (ODP)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της ODP

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
52.04 0.00    0.00%
- Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
52.04
-0.00
-0.00%
- Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 134,183
 • Αγορά/Πώληση: 51.56 / 52.42
 • Εύρος ημέρας: 51.80 - 52.85
ODP 52.04 0.00 0.00%

Ισολογισμός ODP

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για ODP Corp, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
01/07
2023
01/04
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 1754 1738 1813 1910
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 384 335 343 403
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 384 335 343 403
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 547 521 529 544
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 440 413 427 421
Συνολικά Αποθέματα 782 836 793 828
Προπληρωθέντα Έξοδα 32 33 38 28
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 9 13 110 107
Σύνολο Ενεργητικού 3980 3961 4041 4149
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 1303 1240 1230 1081
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - 2318
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -1237
Καθαρή Υπεραξία 468 467 467 464
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 42 43 44 46
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 107 108 102 123
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 271 314 320 319
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 386 487 541 720
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 1760 1782 1845 1859
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 818 864 903 821
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 897 871 883 668
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 9 9 12 297
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 36 38 47 73
Σύνολο Υποχρεώσεων 2825 2800 2893 2862
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 164 172 210 172
Μακροπρόθεσμες Χρέος 164 172 210 148
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - 24
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 118 122 123 122
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 730 667 658 652
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1155 1161 1148 1287
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1 1 1 1
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2744 2737 2732 2742
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) -275 -344 -379 -451
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -1194 -1162 -1131 -928
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -121 -71 -75 -77
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 3980 3961 4041 4149
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 37,63 38,19 38,76 84,43
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ODP

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo ODP Corp
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email