Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 40%
Κλείσιμο

Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Occidental

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
60,30 -0,32    -0,52%
12/06 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
60,27
-0,03
-0,05%
2:58:46 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 7.416.808
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 60,02 - 61,26
Occidental 60,30 -0,32 -0,52%

Ισολογισμός OXY

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Occidental Petroleum Corporation, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 8345 8375 8266 7454
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1272 1426 611 486
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 1272 1426 611 486
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 3271 3274 3674 2850
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 3271 3195 3674 2850
Συνολικά Αποθέματα 2131 2022 1975 2021
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1671 1653 2006 2097
Σύνολο Ενεργητικού 74277 74008 71827 71199
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 59801 59659 59124 59168
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 129580 127941 125795 124718
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -69779 -68282 -66671 -65550
Καθαρή Υπεραξία - 668 - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - 960 - -
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3400 3224 3320 3431
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - 79 - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 2731 1096 1117 1146
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 531 427 307 1268
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 8812 9148 8941 7152
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3827 3646 3908 3557
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 3268 3332 3344 3133
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1627 1648 1536 442
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 90 522 153 20
Σύνολο Υποχρεώσεων 43310 43659 42515 41784
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 18545 18536 18597 19669
Μακροπρόθεσμες Χρέος 17957 17945 18004 19082
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 588 591 593 587
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 5728 5764 5666 5605
Δικαιώματα Μειοψηφίας 156 99 - -
Λοιπές υποχρεώσεις 10050 10093 9311 9358
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 30967 30349 29312 29415
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 8287 8287 8287 8925
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 223 222 221 221
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 17456 17422 17326 17218
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 20147 19626 18758 17762
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -15582 -15582 -15573 -14958
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 436 374 293 247
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 74277 74008 71827 71199
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 886,72 879,46 877,7 884,68
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το OXY

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Occidental Petroleum Corporation
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email