Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

National Grid PLC (NG)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
944,40 -2,60    -0,28%
16:54:45 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα GBP ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  GB00BDR05C01 
SEDOL:  BDR05C0
 • Όγκος: 3.031.659
 • Αγορά/Πώληση: 944,40 / 944,80
 • Εύρος ημέρας: 940,60 - 956,60
National Grid 944,40 -2,60 -0,28%

Ισολογισμός NG

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για National Grid PLC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 10379 10379 7697 7697
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4258 4258 1907 1907
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 559 559 227 227
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 615 615 1680 1680
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 3041 3041 3358 3358
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 2018 - 3340 3340
Συνολικά Αποθέματα 730 730 931 931
Προπληρωθέντα Έξοδα 385 385 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1965 1965 1501 1501
Σύνολο Ενεργητικού 98325 98325 94247 94247
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 68907 68907 67396 67396
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 87133 - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -18226 - - -
Καθαρή Υπεραξία 9729 9729 9905 9905
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 3431 3431 3717 3717
Σύνολο Εργοστασίου, Καθαρά - - - -
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2300 2300 2285 2285
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1023 1023 18 18
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 3579 3579 3247 3247
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3353 3353 754 754
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 11389 11389 8279 8279
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 2786 2786 4465 4465
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1444 - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 3664 3664 3012 3012
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3495 3495 802 802
Σύνολο Υποχρεώσεων 68433 - 64767 64767
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 43090 43090 43222 43222
Μακροπρόθεσμες Χρέος 42425 42425 43222 43222
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 665 665 - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 7519 7519 7318 7318
Δικαιώματα Μειοψηφίας 25 25 25 25
Λοιπές υποχρεώσεις 2072 4966 2985 5923
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 29892 29892 29480 29480
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 493 493 489 489
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1298 1298 1301 1301
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 32066 32066 31250 31250
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3965 -3965 -3560 -3560
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 98325 98325 94247 94247
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 3719,75 3719,75 3682 3682
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια GBP (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το NG

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo National Grid PLC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email