Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Mondi PLC (MNDI)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
1.575,00 -9,50    -0,60%
18:35:59 - Κλειστό. Νόμισμα GBP ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  GB00BMWC6P49 
SEDOL:  BMWC6P4
 • Όγκος: 781.450
 • Αγορά/Πώληση: 1.510,50 / 1.620,00
 • Εύρος ημέρας: 1.569,50 - 1.587,50
Mondi 1.575,00 -9,50 -0,60%

Ισολογισμός MNDI

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Mondi PLC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 3923 3923 4559 4559
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1593 1593 867 867
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 1592 1592 857 857
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1 1 10 10
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 1177 1177 1382 1382
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 970 970 1367 1367
Συνολικά Αποθέματα 1049 1049 1203 1203
Προπληρωθέντα Έξοδα 91 91 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 13 13 1107 1107
Σύνολο Ενεργητικού 9964 9964 10274 10274
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 5138 5138 4809 4809
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 11044 11044 4809 4809
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -5906 -5906 - -
Καθαρή Υπεραξία 765 765 756 756
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 68 68 64 64
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 36 36 43 43
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 207 207 15 15
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 10 10 9 9
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -90 -90 972 972
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 1881 1881 2228 2228
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 633 633 1247 1247
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 452 452 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4 4 20 20
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 559 559 564 564
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 233 233 397 397
Σύνολο Υποχρεώσεων 3868 3868 4211 4211
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 1460 1460 1467 1467
Μακροπρόθεσμες Χρέος 1356 1356 1359 1359
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 104 104 108 108
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 322 322 324 324
Δικαιώματα Μειοψηφίας 441 441 428 428
Λοιπές υποχρεώσεις -289 -240 -314 -256
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6096 6096 6063 6063
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 97 97 97 97
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 5434 5434 5995 5995
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -17 -17 -13 -13
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 582 582 -16 -16
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 9964 9964 10274 10274
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 440,85 440,85 441 441
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το MNDI

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Mondi PLC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email