Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 40%
Κλείσιμο

McDonald’s Corporation (MCD)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
237,100 +1,100    +0,47%
12:48:11 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aυστρία
ISIN:  US5801351017 
 • Όγκος: 170
 • Αγορά/Πώληση: 237,050 / 237,150
 • Εύρος ημέρας: 237,050 - 237,600
McDonald’s 237,100 +1,100 +0,47%

Ισολογισμός MCD

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για McDonald’s Corporation, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 4057 7986,4 6850 4945,4
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 838 4583,6 3508 1639,2
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 838 4579,3 3496,3 1625,6
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 2238 2488 2247,1 2193,6
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 2238 2488 2247,1 2193,6
Συνολικά Αποθέματα 46 52,8 47,6 52,4
Προπληρωθέντα Έξοδα 900 848 995 815,2
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 35 14 52,3 245
Σύνολο Ενεργητικού 53513 56146,8 52089,3 50442
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 37959 38422 36173,6 36620,2
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 56709 57084,4 54216,5 54649,7
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -18750 -18662,4 -18042,9 -18029,5
Καθαρή Υπεραξία 3028 3040,4 2965,2 2968,6
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - 836 - -
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2883 1080,2 1037,9 1038,8
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 5586 1758,9 5062,6 4869
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -2157 606 -2135,5 -1882,6
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 4886 6859 4002,7 3673,7
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 936 1102,9 862,4 806,6
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 1775 2124,8 1926,2 1756,9
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1291 2884,1 673,9 694,9
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 884 747,2 540,2 415,3
Σύνολο Υποχρεώσεων 58346 60853,5 56944,1 55441,1
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 36826 37211,1 37354,6 35791,2
Μακροπρόθεσμες Χρέος 36826 37211,1 37354,6 35791,2
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 1796 1680,9 1617,2 1619,5
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 14838 15102,5 13969,6 14356,7
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -4833 -4706,7 -4854,8 -4999,1
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 17 16,6 16,6 16,6
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 9001 8892,9 8824,5 8735,8
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 64203 63479,9 62649 61436,6
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -75520 -74640,1 -73799,2 -72732,5
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2534 -2456 -2545,7 -2455,6
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 53513 56146,8 52089,3 50442
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 720,68 722,7 725,34 728,76
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το MCD

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo McDonald’s Corp
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email