Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Manila Electric Co (MER)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
369,00 -5,80    -1,55%
24/05 - Κλειστό. Νόμισμα PHP ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Φιλιππίνες
ISIN:  PHY5764J1483 
 • Όγκος: 256.010
 • Αγορά/Πώληση: 369,00 / 373,00
 • Εύρος ημέρας: 365,40 - 374,40
Manila Electric 369,00 -5,80 -1,55%

Ισολογισμός MER

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Manila Electric Co, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 176627 - 156222 146505
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 99595 80239 80239 72161
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 94523 - 73045 51012
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5072 - 7194 11397
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 50625 48395 52031 57974
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 43873 - 46725 53494
Συνολικά Αποθέματα - - 10273 10307
Προπληρωθέντα Έξοδα - - 6481 7110
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 6143 6436 7198 8705
Σύνολο Ενεργητικού 606215 - 527534 513463
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 282298 - 250788 248188
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 412322 - 372277 367132
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - -121489 -118944
Καθαρή Υπεραξία - - 35 35
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 49537 - 23327 22636
Σύνολο Εργοστασίου, Καθαρά - - - -
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - - 49336 53975
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - 5306 4480
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 21229 - 25133 20097
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -858 1398 -4673 -5538
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 252700 233273 195262 187758
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 72570 75983 69411 63519
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 31829 - 27912 27725
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 27883 - 27789 28232
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 11955 12270 5600 5527
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 108463 83566 64550 62755
Σύνολο Υποχρεώσεων - 418723 395021 382367
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος - 62272 68686 67717
Μακροπρόθεσμες Χρέος - 62272 68686 67717
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 11207 - 5185 5273
Δικαιώματα Μειοψηφίας 45240 45024 16190 15729
Λοιπές υποχρεώσεις -54522 41880 -12199 -15855
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 167319 132513 132513 120176
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 11273 - 11273 11273
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - 4111 4111
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - - 92122 91178
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - -11 -11
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 50463 132513 25018 24545
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 606215 - 527534 513463
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1127,1 1127,1 1127,1 1127,1
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια PHP (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το MER

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Manila Electric Co
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email