Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Legal & General Group PLC (LGEN)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
226,60 -0,60    -0,26%
15:44:10 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα GBP ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  GB0005603997 
SEDOL:  0560399
 • Όγκος: 6.373.255
 • Αγορά/Πώληση: 226,50 / 226,60
 • Εύρος ημέρας: 225,00 - 227,11
Legal & General 226,60 -0,60 -0,26%

Ισολογισμός LGEN

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Legal & General Group PLC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 499012 499012 79514 79514
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 481827 481827 14537 14537
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 20513 20513 14537 14537
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 6872 6872 12830 12830
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 156 156 - -
Συνολικά Αποθέματα 1932 1932 - -
Προπληρωθέντα Έξοδα 396 396 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 7985 7985 52147 52147
Σύνολο Ενεργητικού 522095 522095 499771 499771
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 433 433 362 362
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 681 681 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -248 -248 - -
Καθαρή Υπεραξία 73 73 71 71
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 477 477 454 454
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 10670 10670 396670 396670
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 6716 6716 12830 12830
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 9703 9703 9227 9227
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 466086 466086 52785 52785
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 106058 106058 83458 83458
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 220 220 138 138
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 508 508 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 59428 59428 28347 28347
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 30 30 - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 45872 45872 54973 54973
Σύνολο Υποχρεώσεων 517311 517311 494718 494718
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 6203 6203 5550 5550
Μακροπρόθεσμες Χρέος 6059 6059 5550 5550
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 144 144 - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 107 107 160 160
Δικαιώματα Μειοψηφίας -42 -42 -35 -35
Λοιπές υποχρεώσεις 254099 254111 298853 298860
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4784 4784 5053 5053
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 149 149 149 149
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1030 1030 1027 1027
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 2973 2973 3214 3214
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -147 -147 -143 -143
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 779 779 806 806
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 522095 522095 499771 499771
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 5917,4 5917,4 5913 5913
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια GBP (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το LGEN

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Legal & General Group PLC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email