Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
💎 Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία αγοράς που εμπιστεύονται χιλιάδες επενδυτές Έναρξη
Κλείσιμο

Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping SA (KYRr)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
0,978 -0,002    -0,20%
17:11:47 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ελλάδα
ISIN:  GRS295003008 
 • Όγκος: 13
 • Αγορά/Πώληση: 0,000 / 0,000
 • Εύρος ημέρας: 0,922 - 0,978
Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping 0,978 -0,002 -0,20%

Ισολογισμός KYRr

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping SA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 24,97 24,97 29,02 29,02
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1,6 1,6 2,34 2,34
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 1,6 1,6 2,34 2,34
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 21,56 21,56 26,16 26,16
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 8,15 8,15 11,15 11,15
Συνολικά Αποθέματα 1,37 1,37 0,028 0,028
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 0,441 0,441 0,488 0,488
Σύνολο Ενεργητικού 47,47 47,47 52,99 52,99
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 20,55 20,55 22 22
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 30,85 30,85 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -10,3 -10,3 - -
Καθαρή Υπεραξία - - - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0,015 0,015 0,02 0,02
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0,062 0,062 0,062 0,062
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 13,41 13,41 15,01 15,01
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1,87 1,87 1,89 1,89
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -19,75 -19,75 -25,65 -25,65
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 21,46 21,46 23,5 23,5
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 5,05 5,05 10,19 10,19
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 0,196 0,196 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0,032 0,032 0,049 0,049
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 3,13 3,13 2,51 2,51
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13,05 13,05 10,75 10,75
Σύνολο Υποχρεώσεων 37,54 37,54 41,58 41,58
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 5,68 5,68 7,85 7,85
Μακροπρόθεσμες Χρέος 4,77 4,77 6,21 6,21
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 0,911 0,911 1,65 1,65
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 0,102 0,102 0,091 0,091
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,019 0,019 0,048 0,048
Λοιπές υποχρεώσεις 10,25 10,25 2,07 10,04
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9,94 9,94 11,42 11,42
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 4,56 4,56 4,56 4,56
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 11,73 11,73 11,73 11,73
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) -7,05 -7,05 -7,25 -7,25
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0,695 0,695 2,38 2,38
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 47,47 47,47 52,99 52,99
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 7,6 7,6 7,6 7,6
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το KYRr

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping SA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email