Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔎 Κοίταξε τα NVDA ProTips για να δεις άμεσα κινδύνους ή ανταμοιβές Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
42,46 -1,13    -2,59%
14:48:28 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα PLN ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Πολωνία
ISIN:  PLJSW0000015 
 • Όγκος: 118.794
 • Αγορά/Πώληση: 42,44 / 42,46
 • Εύρος ημέρας: 42,33 - 43,60
Jastrzebska Spolka Weglowa 42,46 -1,13 -2,59%

Ισολογισμός JSW

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Jastrzebska Spolka Weglowa, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 7676 7778,2 8532 7852,3
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4881,1 4744,4 5516,8 4841
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 4880,9 4744,4 5516,8 4837,9
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0,2 - - 3,1
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 1674,8 2085,2 2101 1966,1
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 1256,8 1587 1877,5 1715,7
Συνολικά Αποθέματα 1100,4 920,7 876,2 990,1
Προπληρωθέντα Έξοδα 17,3 2,9 4,2 11,3
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 2,4 25 33,8 43,8
Σύνολο Ενεργητικού 30434,4 28954,3 28113,1 26963,1
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 12787,7 12219,1 11543,6 10908,1
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - 23449,8
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -12541,7
Καθαρή Υπεραξία - - - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 162,5 162 130,9 116,2
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 8722,7 8089,6 7186,8 7132,6
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 418 498,2 223,5 250,4
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 476,2 472,2 469,3 458,4
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 37,5 -906,3 -940,5 -433,6
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 10080,4 7464,6 7584,9 7733,7
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3577,6 3235,9 2896 2926
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 289,8 358,2 279,8 261,4
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 3244,3 2643,3 1966,2 2078,6
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 774,5 654,9 689,1 780,7
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2194,2 572,3 1753,8 1687
Σύνολο Υποχρεώσεων 13610,5 10890,5 10792,8 11025,6
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 1012,9 928,2 992,9 1096,4
Μακροπρόθεσμες Χρέος 662,9 587,7 658,8 755,2
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 350 340,5 334,1 341,2
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 29,3 31 15,9 15,9
Δικαιώματα Μειοψηφίας 504,7 505,4 499,5 501
Λοιπές υποχρεώσεις -2431,6 -1682,1 -1376,7 -1694
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16823,9 18063,8 17320,3 15937,5
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 587 587 587 587
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 905 905 905 905
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 14177,6 15385,9 14657,9 13281,9
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1154,3 1185,9 1170,4 1163,6
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 30434,4 28954,3 28113,1 26963,1
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 117,41 117,41 117,41 117,41
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια PLN (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το JSW

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Jastrzebska Spolka Weglowa
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email