Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
Παράταση έκπτωσης! Εξοικονομήστε χρήματα στα premium δεδομένα με το Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 60%
Κλείσιμο

Infosys Ltd ADR (INFY)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Infosys ADR

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
17,70 -0,04    -0,20%
04/12 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Πριν το Κλείσιμο των Αγορών
17,69
-0,01
-0,06%
15:00:01 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 5.230.166
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 17,64 - 17,88
Infosys ADR 17,70 -0,04 -0,20%

Ισολογισμός INFY

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Infosys Ltd ADR, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 9279 9443 8626 8753
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2805 2176 2322 2456
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 1892 1501 1481 1401
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 913 675 841 1055
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 5186 5049 5051 5011
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 5095 4974 4956 4931
Συνολικά Αποθέματα 9 27 25 11
Προπληρωθέντα Έξοδα 387 377 334 337
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 892 1814 894 938
Σύνολο Ενεργητικού 15689 16007 15312 15226
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2424 2497 2516 2444
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 4537 4573 4550 4552
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -2113 -2076 -2034 -2108
Καθαρή Υπεραξία 872 882 882 876
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 186 200 213 222
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1414 1462 1530 1497
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 61 42 60 46
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1122 1114 998 994
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -2950 -2091 -2709 -2533
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 4679 5667 4769 4981
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 386 458 470 579
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 1786 1673 1749 1666
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 231 222 151 138
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2276 3314 2399 2598
Σύνολο Υποχρεώσεων 5918 6886 6088 6200
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 798 812 859 795
Μακροπρόθεσμες Χρέος - - - -
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 798 812 859 795
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 124 136 149 128
Δικαιώματα Μειοψηφίας 51 52 52 51
Λοιπές υποχρεώσεις 266 219 259 245
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9771 9121 9224 9026
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 325 325 325 327
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 398 383 366 350
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 13365 12614 12771 12675
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4317 -4201 -4238 -4326
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 15689 16007 15312 15226
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 4138,83 4138,45 4136,39 4170,35
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το INFY

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Infosys Ltd ADR
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email