Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Industrial and Commercial Bank of China (1398)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
0,50 -0,01    -1,96%
19/07 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aυστρία
ISIN:  CNE1000003G1 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 0,49 / 0,51
 • Εύρος ημέρας: 0,50 - 0,51
Industrial Commercial Bank of China ltd 0,50 -0,01 -1,96%

Ισολογισμός 1398

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Industrial and Commercial Bank of China, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 8409406 7327015 7502079 7346469
Σύνολο Ενεργητικού 47600027 - 44482823 43669606
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 3948559 2755732 3311553 1395708
Λοιπά έντοκων στοιχείων ενεργητικού, Σύνολο 1237909 - 1064882 -
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 26630174 25330481 25091461 24541567
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 295879 - 297614 332752
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - 576503
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -243751
Καθαρή Υπεραξία - - - 9110
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - - - 14955
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11429030 - 10848879 10928172
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 733287 - 634133 388147
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2087280 2442518 2169419 6059195
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 41392231 - 38388998 38033332
Σύνολο Υποχρεώσεων 43723412 - 40806945 40073186
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 39114069 36212264 36991846 35698844
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 501588 535493 506356 528859
Σύνολο Καταθέσεων 39114069 36212264 36991846 35698844
Σύνολο λοιπών δυνητικών υποχρεώσεων 4419429 748990 3415891 823046
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 1535872 1622830 833652 1420327
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 211584 - - 232322
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 29118 63322 57144 152980
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 1457576 - 1445691 1192882
Μακροπρόθεσμες Χρέος 1457576 - 1445691 1175739
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - 17143
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 4724 - 4440 4217
Δικαιώματα Μειοψηφίας 19043 - 19835 20421
Λοιπές υποχρεώσεις -44219532 -37810949 -40293408 -37119883
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3876615 - 3675878 3596420
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 134614 - 134614 134614
Συνολικό Κοινών Μετοχών 356407 - 356407 356407
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 1998492 2902063 1919997 2723090
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1387102 383504 1264860 382309
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 47600027 - 44482823 43669606
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 86794,04 86794,04 86794,04 2602219
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CNY (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το 1398

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Industrial and Commercial Bank of
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email