Έκτακτα Γεγονότα
0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Περισσότερες λεπτομέρειες
Κλείσιμο

International Business Machines (IBM)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της IBM

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθέστε στη λίστα παρακολούθησης
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
142,80 +0,74    +0,52%
27/06 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
142,80
-0,00
-0,00%
2:53:55 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
ISIN:  US4592001014 
CUSIP:  459200101
 • Όγκος: 3.924.848
 • Αγορά/Πώληση: 142,80 / 143,07
 • Εύρος ημέρας: 141,95 - 143,83
IBM 142,80 +0,74 +0,52%
Τέλος Περιόδου: 2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 31330 29539 29967 30774
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10484 7250 8055 7950
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 9934 6650 7455 7350
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 550 600 600 600
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 14242 15407 15235 16370
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 6480 7184 7175 7374
Συνολικά Αποθέματα 1776 1649 1891 1807
Προπληρωθέντα Έξοδα 3031 3036 2388 2221
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1797 2197 2398 2426
Σύνολο Ενεργητικού 133275 132001 144214 146814
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 8667 8917 13391 13810
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 20006 20010 32349 32575
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -14448 -14343 -23211 -23152
Καθαρή Υπεραξία 56106 55643 61378 61645
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 12312 12511 13025 13539
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1771 1823 1996 2010
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 4610 5425 5046 5674
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 18479 18143 19411 19362
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 34056 33619 35832 36616
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3453 3955 4248 4214
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 7590 8070 9585 10429
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 13 22 943 36
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 7677 6765 6632 6406
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 15323 14807 14424 15531
Σύνολο Υποχρεώσεων 114225 113100 121986 124872
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 46545 44917 46926 48735
Μακροπρόθεσμες Χρέος 46545 44854 46926 48735
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 63 - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας 62 95 129 125
Λοιπές υποχρεώσεις 33562 34469 39099 39396
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19050 18901 22228 21942
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 450,03 449,72 449,49 449,4
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 57152,97 56869,28 56739,51 56462,6
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 153401 154209 161747 162086
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -169422 -169392 -169406 -169404
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) -1 -1 -1 -1
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -22531 -23234 -27301 -27651
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 133275 132001 144214 146814
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 899,44 898,07 896,8 896,32
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το IBM

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo International Business Machines
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email