Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Heineken (0O26)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
90,34 +1,02    +1,14%
16:25:01 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  NL0000009165 
SEDOL:  B4MNQ95
 • Όγκος: 6.736
 • Αγορά/Πώληση: 85,48 / 94,46
 • Εύρος ημέρας: 89,92 - 90,58
Heineken 90,34 +1,02 +1,14%

Ισολογισμός 0O26

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Heineken, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 11399 11399 12844 12844
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2377 2377 2168 2168
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 2377 2377 2168 2168
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 4683 4683 5895 5895
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 3376 3376 5715 5715
Συνολικά Αποθέματα 3721 3721 4370 4370
Προπληρωθέντα Έξοδα 532 532 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 86 86 411 411
Σύνολο Ενεργητικού 55153 55153 56913 56913
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 14772 14772 14299 14299
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 29505 29505 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -14733 -14733 - -
Καθαρή Υπεραξία 12238 12238 - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 21781 21781 22653 22653
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4706 4706 4840 4840
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1307 1307 180 180
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1133 1133 1155 1155
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -11752 -11752 8 8
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 14825 14825 16747 16747
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 5735 5735 9744 9744
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 1972 1972 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1443 1443 1793 1793
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 2749 2749 3623 3623
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2926 2926 1587 1587
Σύνολο Υποχρεώσεων 32364 32364 34850 34850
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 14046 14046 14441 14441
Μακροπρόθεσμες Χρέος 13085 13085 13191 13191
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 961 961 1250 1250
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 2213 2213 2403 2403
Δικαιώματα Μειοψηφίας 2733 2733 2662 2662
Λοιπές υποχρεώσεις -3913 -2896 -4469 -3196
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 22789 22789 22063 22063
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 922 922 922 922
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2701 2701 2701 2701
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 21054 21054 20324 20324
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -966 -966 -966 -966
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -922 -922 -918 -918
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 55153 55153 56913 56913
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 563,45 563,45 566,68 566,68
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το HEIN

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Heineken L
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email