Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

General Electric Co BDR (GEOO34)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
886,41 +0,84    +0,09%
19/07 - Κλειστό. Νόμισμα BRL ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Bραζιλία
ISIN:  BRGEOOBDR000 
 • Όγκος: 12
 • Αγορά/Πώληση: 890,43 / 891,91
 • Εύρος ημέρας: 880,42 - 890,00
General Electric Co BDR 886,41 +0,84 +0,09%

Ισολογισμός GEOO34

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για General Electric Co BDR, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 59589 59799 56434 60213
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20284 20573 18081 21551
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 16547 14867 11027 10666
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3737 5706 7054 10885
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 16219 16541 16081 16510
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 13987 14454 14036 14283
Συνολικά Αποθέματα 17603 16528 17020 16789
Προπληρωθέντα Έξοδα - 248 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 5483 5909 5252 5363
Σύνολο Ενεργητικού 163942 163045 156662 163006
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 12345 12494 12203 12374
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 29280 29172 28970 29145
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -16935 -16678 -16767 -16771
Καθαρή Υπεραξία 13304 13385 13177 13345
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5547 5695 5790 5954
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 38778 45931 36437 38178
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 2232 2087 2045 2227
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 21594 12703 19916 20128
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 23389 24640 25950 29341
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 51087 50876 48164 48108
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 10487 10679 10693 10538
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 456 10679 365 481
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 72 102 121 127
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 960 1151 1107 1227
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 39112 28265 35878 35735
Σύνολο Υποχρεώσεων 132839 134465 126830 130638
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 19493 19711 13868 14159
Μακροπρόθεσμες Χρέος 19493 19711 13868 14159
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1248 1202 1167 1174
Λοιπές υποχρεώσεις 60939 62574 63510 67070
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31103 28580 29832 32368
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - 3
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 15 15 15 15
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 88065 86527 85017 84848
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -78508 -79976 -80244 -80524
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 21531 22014 25044 28026
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 163942 163045 156662 163006
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1094,61 1088,42 1088,39 1088,38
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το GEOO34

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo General Electric Co BDR
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email