Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Leonardo SpA ADR (FINMY)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
11,02 +0,40    +3,77%
01/03 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
11,03
0,00
0,05%
22:53:16 - Με καθυστέρηση
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 34.342
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 10,89 - 11,04
Leonardo ADR 11,02 +0,40 +3,77%

Ισολογισμός FINMY

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Leonardo SpA ADR, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 6186 14914 5640 14639
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 895 1087 1070 1511
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 895 1087 1070 1511
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 3756 7720 3436 7318
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 3541 7261 3376 6990
Συνολικά Αποθέματα 1534 5599 1102 5338
Προπληρωθέντα Έξοδα - 123 - 110
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1 385 32 362
Σύνολο Ενεργητικού 20193 28790 19541 28582
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 11814 2989 11732 2904
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - 8722
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -5818
Καθαρή Υπεραξία - 3938 - 3925
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - 3529 - 7410
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - 1989 - 2122
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - 459 - 328
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 2193 295 2169 332
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -2006 -600 -2242 -4368
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 7049 15110 6100 15178
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3057 2739 2582 3054
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 1007 - 931
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - 1
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 4 1309 1313 1082
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2018 10055 2205 10110
Σύνολο Υποχρεώσεων 12191 20883 11792 20883
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 2949 3557 3523 3531
Μακροπρόθεσμες Χρέος 2420 3014 3028 3039
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 529 543 495 492
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - 275 - 246
Δικαιώματα Μειοψηφίας 544 520 512 516
Λοιπές υποχρεώσεις -712 -933 -724 -966
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8002 7907 7749 7699
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 7458 2544 7237 2544
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 5106 - 4975
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -26 - -26
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 544 283 512 206
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 20193 28790 19541 28582
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 577,46 575,31 - 575,31
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το FINMY

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Leonardo SpA ADR
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email