Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 50%
Κλείσιμο

Eurofins Scientific SE (EUFI)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
52,42 -0,90    -1,69%
19/06 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γαλλία
ISIN:  FR0014000MR3 
 • Όγκος: 313.499
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 52,42 - 53,30
Eurofins Scientific SE 52,42 -0,90 -1,69%

Ισολογισμός EUFI

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Eurofins Scientific SE, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 2313 2313 2707 2707
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 492,2 487 719 719
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 486,6 487 719 719
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 1597,3 1597,3 1594 1594
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 1341,7 1341,7 1471 1471
Συνολικά Αποθέματα 145,6 145,6 159 159
Προπληρωθέντα Έξοδα 78,3 78,3 232 232
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο -0,1 -0,1 3 3
Σύνολο Ενεργητικού 10083,5 10083,5 10261 10261
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2167,7 2167,7 1976 1976
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 4736,8 - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -2569,1 - -
Καθαρή Υπεραξία - - 4454 4454
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 919,1 919,1 971 971
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 83,6 83 83 83
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - 255,6 123 123
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο - 1 -1 -1
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -1370,5 -1370,5 -1361 -1361
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 1772,2 - 2032 2032
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 648 - 590 590
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 836 - 39 39
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - 78,5 - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 135,3 - 261 261
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 375 375 1142 1142
Σύνολο Υποχρεώσεων 5232,5 - 5493 5493
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 3111,8 3111,8 3085 3085
Μακροπρόθεσμες Χρέος - 2712,8 3085 3085
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 399 399 - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 133,6 133,6 162 162
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - 70 70
Λοιπές υποχρεώσεις -578,9 67,5 144 144
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4851 4851 4768 4768
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 2 - 2 2
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 2333 2333 2027 2027
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -14,2 -12 -12
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2530,3 2530,3 2751 2751
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 10083,5 10083,5 10261 10261
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 192,6 192,6 192 192
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το EUFI

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Eurofins Scientific SE
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email