Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Eaton Corporation PLC (ETN)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Eaton

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
318,50 +1,24    +0,39%
12/04 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
317,99
-0,51
-0,16%
13/04
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 2.007.074
 • Αγορά/Πώληση: 314,18 / 318,09
 • Εύρος ημέρας: 314,35 - 318,63
Eaton 318,50 +1,24 +0,39%

Ισολογισμός ETN

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Eaton Corporation PLC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 11675 10983 10303 9138
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2609 1906 1330 524
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 488 348 353 235
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2121 1558 977 289
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 4475 4773 4686 4490
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 4475 4773 4686 4490
Συνολικά Αποθέματα 3739 3713 3670 3604
Προπληρωθέντα Έξοδα 851 553 542 445
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1 38 75 75
Σύνολο Ενεργητικού 38432 37289 36772 35517
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 4178 3940 3860 3785
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 9002 8931 8774
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -5062 -5071 -4989
Καθαρή Υπεραξία 14977 14781 14914 14894
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5091 5158 5285 5386
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1193 2078 2056 1974
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1585 885 390 -182
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 7747 7563 6725 6087
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3365 3255 3192 3118
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 676 592 465 350
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 8 24 94 87
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1017 975 402 8
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2681 2717 2572 2524
Σύνολο Υποχρεώσεων 19363 18870 18783 18032
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 8244 8150 8804 8701
Μακροπρόθεσμες Χρέος 8244 8150 8804 8701
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 402 460 531 537
Δικαιώματα Μειοψηφίας 33 36 36 36
Λοιπές υποχρεώσεις 2929 2637 2593 2584
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19069 18419 17989 17485
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 19036 4 4 4
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - 12604 12554 12502
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 9703 9156 8757
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 33 -3892 -3725 -3778
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 38432 37289 36772 35517
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 399,4 399,3 399 398,6
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ETN

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Eaton Corporation PLC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email