Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
💎 Αποκαλύψτε υποτιμημένες μετοχές, κρυμμένες σε οποιαδήποτε αγορά Έναρξη
Κλείσιμο

Deutsche Telekom AG (DTEGn)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
22,130 +0,020    +0,09%
30/03 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γερμανία
ISIN:  DE0005557508 
WKN:  555750
 • Πρ. Κλείσιμο: 22,130
 • Άνοιγμα: 22,135
 • Εύρος ημέρας: 22,080 - 22,235
Deutsche Tel. 22,130 +0,020 +0,09%

Ισολογισμός DTEGn

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Deutsche Telekom AG, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού - 42540 33631 36507
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5772 8497 5281 9875
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 5767 8497 5281 9875
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5 - - 3576
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 24006 19446 19141 17797
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά - 19221 18946 17614
Συνολικά Αποθέματα 2639 3154 2992 3222
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 6727 11443 6217 5613
Σύνολο Ενεργητικού 298590 321357 301686 292422
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 92532 104669 103246 100187
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 203185 - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -110653 - - -
Καθαρή Υπεραξία 20648 - - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 140600 151944 144544 137224
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2408 1841 1995 1960
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 936 225 195 183
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 14442 7861 6716 6360
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -21925 7653 1622 1222
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 45389 48649 39647 36495
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 11981 11545 11179 10865
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 4495 - - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 19515 22572 17541 15586
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9398 14532 10927 10044
Σύνολο Υποχρεώσεων 211270 226882 213194 204767
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 132307 142648 139490 135102
Μακροπρόθεσμες Χρέος 98641 105265 102307 99880
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 37383 37183 35222
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 22800 24751 22925 20517
Δικαιώματα Μειοψηφίας 38762 43040 40499 39526
Λοιπές υποχρεώσεις -31891 -36109 -33270 -30776
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 87320 94475 88492 87655
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 12765 12765 12765 12765
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - 63708
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) -26488 -27454 -28529 -27462
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -35 -36 -36 -37
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - 108
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 101078 109200 104292 102389
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 298590 321357 301686 292422
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα - 4972 4972 -
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το DTEGn

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Deutsche Telekom AG
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email