Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔎 Κοίταξε τα NVDA ProTips για να δεις άμεσα κινδύνους ή ανταμοιβές Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Cresud SA (CRES)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
907,50 -19,60    -2,11%
26/02 - Κλειστό. Νόμισμα ARS ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aργεντινή
ISIN:  ARP331091024 
 • Όγκος: 434.465
 • Αγορά/Πώληση: 903,00 / 907,50
 • Εύρος ημέρας: 900,05 - 927,00
Cresud SA 907,50 -19,60 -2,11%

Ισολογισμός CRES

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Cresud SA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 138046 119776 112988 88813
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21470 48723 53990 25776
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 21470 28670 34911 21088
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23311 20053 19079 4688
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 55374 39386 33372 36071
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 55261 39366 33316 36010
Συνολικά Αποθέματα 35871 29660 22826 25206
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 2020 2007 2800 1760
Σύνολο Ενεργητικού 713603 624042 529227 430690
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 111821 94861 72298 60077
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 137606 116161 89133 76656
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -25785 -21300 -16835 -16579
Καθαρή Υπεραξία 863 733 605 525
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6329 5465 4282 3886
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 27486 23472 18781 16168
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 113 20 56 61
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο - 364616 306020 245583
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - 27453 25586 11221
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 137508 131154 147579 77760
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 48658 47571 30922 25469
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 2172 2274 2470 1421
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 77661 7251 13968 6621
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 67579 57212 83587 36869
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4892 16846 16632 7380
Σύνολο Υποχρεώσεων 416513 372552 322438 270252
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 116447 93927 53223 84436
Μακροπρόθεσμες Χρέος 104478 85289 46164 78971
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 11969 8638 7059 5465
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 151141 138216 116248 101484
Δικαιώματα Μειοψηφίας 172593 149376 124486 102090
Λοιπές υποχρεώσεις -238837 -162449 -146699 -116985
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 297090 251490 206789 160438
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 581 584 590 589
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 45016 38376 31446 26773
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 7533 30685 22311 9835
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -1499 -369 -314
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 246132 183344 152811 126282
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 713603 624042 529227 430690
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το CRES

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Cresud SA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email