Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Compagnie Financiere Richemont (CFRUY)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
14,910 -0,170    -1,13%
19/07 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
14,926
+0,006
+0,040%
23:04:23 - Με καθυστέρηση
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 252.336
 • Αγορά/Πώληση: 0,000 / 0,000
 • Εύρος ημέρας: 14,880 - 15,010
Compagnie Financiere Richemont 14,910 -0,170 -1,13%

Ισολογισμός CFRUY

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Compagnie Financiere Richemont, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 31232 31232 30135 30135
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19494 19494 17819 17819
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 10710 10710 10012 10012
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 1707 1707 1937 1937
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 929 929 1937 1937
Συνολικά Αποθέματα 7980 7980 7717 7717
Προπληρωθέντα Έξοδα 171 171 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1880 1880 2662 2662
Σύνολο Ενεργητικού 42681 42681 40884 40884
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 7569 7569 7029 7029
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 14762 14762 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -7193 -7193 - -
Καθαρή Υπεραξία 759 759 662 662
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 680 680 487 487
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 945 945 1119 1119
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 778 778 - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 583 583 608 608
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 17850 17850 17093 17093
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 11792 11792 12157 12157
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 762 762 2559 2559
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 860 860 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 6065 6065 6066 6066
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 680 680 689 689
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3425 3425 2843 2843
Σύνολο Υποχρεώσεων 22046 22046 21892 21892
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 9620 9620 9283 9283
Μακροπρόθεσμες Χρέος 5972 5972 5967 5967
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 3648 3648 3316 3316
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 265 265 216 216
Δικαιώματα Μειοψηφίας 114 114 55 55
Λοιπές υποχρεώσεις -5844 -5810 -5888 -5885
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20635 20635 18992 18992
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 352 352 334 334
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1162 1162 - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 14779 14779 14051 14051
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -461 -461 -222 -222
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4803 4803 4829 4829
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 42681 42681 40884 40884
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - 570,9 570,9
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το CFRUY

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Compagnie Financiere Richemont
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email