Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Bristol-Myers Squibb Co DRC (BMYm)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
20.000,00 +850,00    +4,44%
24/07 - Κλειστό. Νόμισμα ARS ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aργεντινή
ISIN:  ARDEUT112877 
 • Όγκος: 2.465
 • Αγορά/Πώληση: 19.900,00 / 20.000,00
 • Εύρος ημέρας: 19.300,00 - 19.975,00
Bristol-Myers Squibb DRC 20.000,00 +850,00 +4,44%

Ισολογισμός BMYm

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Bristol-Myers Squibb Co DRC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 28669 31770 27632 28074
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9670 12280 7685 8730
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 9330 11464 7514 8372
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 340 816 171 358
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 14060 15264 15647 15059
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 10855 11337 10714 10517
Συνολικά Αποθέματα 2985 2662 2436 2364
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1954 1564 1864 1921
Σύνολο Ενεργητικού 99031 95159 91263 93489
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 8186 8036 7848 7629
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 13129 12839 12499 12106
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -4943 -4803 -4651 -4477
Καθαρή Υπεραξία 21738 21169 21147 21163
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 32760 27072 28950 31303
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2226 2063 1882 1991
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 3205 3927 4933 4542
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 2322 1868 1863 1287
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -5651 -7041 -9235 -8374
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 25822 22262 23462 20150
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3539 3259 2813 3069
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 9751 11042 10763 9143
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 3317 246 594 606
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 3042 3035 5023 2582
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6173 4680 4269 4750
Σύνολο Υποχρεώσεων 82483 65674 62201 61459
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 49535 36710 32193 34679
Μακροπρόθεσμες Χρέος 49535 36710 32193 34679
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 442 338 399 751
Δικαιώματα Μειοψηφίας 58 55 64 57
Λοιπές υποχρεώσεις 3309 6063 5489 5216
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16548 29485 29062 32030
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 292 292 292 292
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 45655 45684 44849 45299
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 15640 28766 28218 27449
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -43697 -43766 -43075 -39680
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1342 -1491 -1222 -1330
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 99031 95159 91263 93489
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 2027 2021 2034 2089
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το BMYm

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Bristol-Myers Squibb Co DRC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email