Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 40%
Κλείσιμο

ABB Ltd (ABLZF)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
58,372 -0,492    -0,84%
13/06 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 1.005
 • Αγορά/Πώληση: 0,000 / 0,000
 • Εύρος ημέρας: 57,750 - 58,380
ABB 58,372 -0,492 -0,84%

Ισολογισμός ABLZF

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για ABB Ltd, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 21784 21277 20836 20492
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6199 5820 4961 4118
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 4102 3891 3869 2923
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2097 1928 1091 1193
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 8520 8536 8659 8491
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 8520 7890 8659 8491
Συνολικά Αποθέματα 6170 6149 6332 6448
Προπληρωθέντα Έξοδα 314 235 280 290
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 581 537 604 1145
Σύνολο Ενεργητικού 41112 40940 40099 39856
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 4910 5035 4741 4775
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 11271 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -6236 - -
Καθαρή Υπεραξία 10494 10561 10356 10420
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1128 1223 1181 1257
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 178 187 186 154
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - 646 - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1243 1276 1433 1438
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1703 1460 735 1617
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 17782 18004 17470 18031
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 5018 4847 4777 4881
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 3516 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 50 87 568 1434
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 2153 2788 2653 2685
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 10561 6766 9472 9031
Σύνολο Υποχρεώσεων 27641 26794 26256 26427
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 6605 5451 5203 4733
Μακροπρόθεσμες Χρέος 6451 5290 5072 4598
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 154 161 131 135
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 664 669 675 699
Δικαιώματα Μειοψηφίας 731 736 637 633
Λοιπές υποχρεώσεις 1759 1760 1621 815
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13471 14146 13843 13429
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 163 163 163 163
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 9 7 19 11
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 18622 19724 18840 17958
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -1150 -1414 -1111 -709
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4173 -4334 -4068 -3994
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 41112 40940 40099 39856
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1851 1841,51 1849 1860
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ABBN

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo ABB Ltd
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email